h

Stoepkrijten, piep-apparaten, evenementen...

29 oktober 2017

Stoepkrijten, piep-apparaten, evenementen...

Foto: Jan Breur

Lokale regels aangepast

Hoewel Burgemeester Zoon aangaf dat de regel niet voor kinderen bedoeld is, blijft Veenendaal formeel een stoepkrijt verbod houden. Een voorstel van de SP, om het verbod op te heffen, miste met slechts één stem verschil een meerderheid...

Donderdag 26 oktober besprak de gemeenteraad een aantal veranderingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV mag beschouwd worden als het 'wetboek' van de gemeente. Het is de tweede keer in korte tijd dat er over de APV gesproken werd; in de vorige vergadering strandde een stemming over één van de voorstellen bij dit onderwerp op een gelijkspel - waardoor de beraadslagingingen nu opnieuw moesten plaatsvinden.

Het College van Burgemeester en Wethouders stelde een aantal aanpassingen van de APV voor. Hierbij valt dan te denken aan teksten wat precieser maken, of bepaalde artikelen updaten aan de hand van nieuwere wet- en regelgeving. Ook de politieke partijen in de Gemeenteraad konden voorstellen aandragen - of tegenvoorstellen aanleveren op de voorstellen van het College.

Dit werd dan ook volop gedaan. Zo wilde D66 honden laten loslopen in de berm, en supermarkten en verkoopverbod op knalerwtjes en trektouwtjes opleggen. Geen van beide voorstellen hoefde te rekenen op een meerderheid.
Ook de SP had een aantal voorstellen...

Opheffen stoepkrijtverbod

Sinds jaar en dag geld er in Veenendaal (net als een hoop andere gemeenten) een verbod op stoepkrijten. Stoepkrijten valt namelijk onder de noemer 'bekladding', en zou daarmee een vorm van vandalisme zijn. Daarom stelde de SP voor om het woord 'krijt' uit het artikel omtrent bekladding te halen.

Voor zover krijt al wordt gebruikt om schunnigheden aan te brengen, is het ~ in tegenstelling tot de andere kleur- en verfstoffen in het artikel ~ simpel te verwijderen met water. Er hoeven dus geen kosten worden gemaakt om dit te verwijderen.
Daarbij moet, zolang stoepkrijten officieel verboden is, de politie optreden als een 'boze buurman' klaagt over krijtende kinderen. Dit, terwijl Burgemeester Zoon uitdrukkelijk beweerde dat het artikel daar echt niet voor bedoeld was.

Wat de SP betreft was het dus hoog tijd om dit verbod op te heffen. De meerderheid hiervoor werd met slechts één stem gemist. Opmerkelijk hierbij is de rol van de VVD. De liberalen noemden het stoepkrijtverbod voor de zomervakantie nog het ultieme voorbeeld van overbodige regelgeving; nu stemden ze TEGEN het voorstel om dit verbod op te heffen...

Regels omtrent piep-apparaten

Ook stelde de SP voor om regels in de APV op te nemen rondom het gebruik van apparaten die door middel van een hoogfrequent geluid 'ongewenste bezoekers' zou moeten verjagen. Particulieren gebruiken dit soort opparaten veelal om katten uit de tuin te houden - maar veel (met name jonge) mensen kunnen de pieptoon ook horen en/of voelen. Accute hoofd- en of oorpijn is vaak een direct gevolg; over mogelijke gezondheidsschade op de lange termijn is nu nog nauwelijks iets bekend.

De SP zou het liefst een totaalverbod op dergelijke apparatuur zien. Volgens Burgemeester Zoon is dat echter onhaalbaar. Daarom vroeg de SP, samen met de PvdA, om dan maar regels op te stellen zodat deze apparaten geen hinder buiten het eigen terrein vooroorzaken.
Bij de stemming bleek ook hiervoor geen meerderheid.
Wel heeft Burgemeester Zoon toegezegd te 'wegen' wat er mogelijk is, en zijn 'bevindingen te rapporteren' bij de volgende bespreking van de APV.

Evenementen op zondag

Foto: Cor van Londen

De reden dat de bespreking van de APV bij de vorige vergadering eindigde met een cliffhanger, is het artikel rond de evenementen op zondag. Het College wilde de maximering van zes evenementen op zondag per jaar opnemen in de APV. Die stond er nog niet in, omdat het evenementenbeleid al 'gedekt' werd door de Zondagswet. Maar omdat deze zou worden afgeschaft, achtten Burgemeester en Wethouders het noodzakelijk om dit alsnog in de APV te schuiven.

Al zolang de regel van zes zondagen per jaar bestaat, is de SP tegen deze beperking. Het is een volkomen arbitrair getal; de SP ziet liever helemaal geen getalsmatige beperking.
De 'zes' heeft eigenlijk pas vorig jaar - tien jaar na invoering ervan - een functie gekregen. Op voorstel van de SP is toen de zondagopenstelling van winkels gekoppeld aan evenementen. Een beperking op evenementen zorgt er in dezen voor dat mensen die in een winkel werken niet overvraagd worden qua werken op zondag.
Zolang de koppeling er is tussen evenementen en de openstelling van winkels zal de SP dus zorgvuldiger met eventuele uitbreidingen omgaan. Maar aanpassingen hierin zijn niet onbespreekbaar. Draagvlak onder winkeliers en hun personeel (wie het dus een vrije zondag zou kosten) is daarvoor wel een vereiste.

Het opnemen van de beperking van zes zondagse evenementen in de APV maakt uitzonderingen onmogelijk. En maakt het moeilijker om dit getal aan te passen; dan moet de APV ook weer worden gewijzigd. Dat kan de coalitie-onderhandelingen, na de Gemeenteraadsverkiezing die al over een half jaar plaatsvinden, in de weg zitten. Tevens blokkeert het eventuele initiatieven in de tussentijd - waarvan er al één was aangekondigd.

Een aantal partijen deed dan ook het voorstel om die beperking niet in de APV op te nemen. Doordat het afschaffen van de Zondagswet iets langer duurt dan eertijds aangenomen werd, is het vooralsnog niet nodig om hem in de APV vast te leggen.
De SP steunde het voorstel van deze partijen. De SP vindt het beter om eerst het nieuwe coalitieakkoord af te wachten, alvorens dergelijke regels in de APV te zetten.

Doordat ProVeenendaal-raadslid Nelleke Roelofsen de vorige vergadering afwezig was, strandde de stemming op een 16-16 gelijkspel. Nu zij er wel was, zou het dus 17-16 worden.
Dat werd het ook, maar ten nadele van het voorstel om de beperking buiten de APV te houden. Gökhan Çoban van DENK stemde er vorige keer nog voor; dit keer hielp hij de Christelijke partijen aan een meerderheid. De beperking van zes zondagse evenementen zal dus worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening...

Reactie toevoegen

U bent hier