h

Een kwestie van vertrouwen

8 juni 2022

Een kwestie van vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Alles is mogelijk...
...zolang het maar niet over geld gaat.

Op maandag 30 mei is het Raadsakkoord "Samen Werken in Vertrouwen" vastgesteld. Een akkoord zonder beleidskeuzes - op één na. Het financiële afwegingskader.
Die uitzondering maakte het voor de SP onmogelijk om het Raadsakkoord te steunen.

Fractievoorzitter en Raadsnestor Jan Breur blikte terug op de periode 2006-2010, waarin ook een behoorlijk open bestuurscultuur en dito akkoord bestond. Maar van die nieuwe cultuur bleef bar weinig over toen het College in zwaar weer belandde: eerst bij de ontmanteling van Ruimbaan, later bij de Zwembadaffaire. Oude reflexen blijken maar wat vaak sterker dan goede intenties.

De huidige coalitie wil nog een stap verder gaan in de 'open cultuur' dan de ploeg van 2006. Ze hebben dan ook een akkoord geschreven waarin geen politiek, geen beleidskeuzes worden gemaakt. Hooguit een aantal aandachtspunten worden aangestipt.
De logica achter deze inhoudsloosheid is dat de partijen elkaar vertrouwen. Geen afspraken dichttimmeren, maar elkaar de vrijheid en het vertrouwen geven - en de democratie haar werk laten doen.

Foto: SP Veenendaal

De democratie mag volgens dit akkoord haar werk doen - tot het over geld gaat. "Waarom is, als je inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengt, het verhogen van de belastingen geen gelijkwaardige keuze?" Vroeg Breur zich af. "Ontbreekt hier het vertrouwen dat partijen verantwoord met dit middel om kunnen of zullen gaan?"

Van VVD-leider Lochtenberg kreeg hij iets wat voor een antwoord door moest gaan. Namelijk dat de coalitie voor financieel solide beleid wilde gaan. "Financieel solide beleid staat niet ter discussie," reposteerde Breur. "Waar het hier om gaat is vertrouwen. Als je elkaar vertrouwt, geef je elkaar vrijheid. Ook op het gebied van financiën. Een keurslijf optuigen staat daar haaks op."

Foto: SP Veenendaal

De SP diende nog een wijzigingsvoorstel in om de financiële dwangbuis uit het akkoord te schrappen. Toen daar geen meerderheid voor was, kon de SP niet anders dan tegen het Raadsakkoord stemmen.

Wijzigingsvoorstel

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier