h

Raad velt oordeel in zwembadaffaire

17 juli 2008

Raad velt oordeel in zwembadaffaire

De gemeenteraad heeft op 3 juli haar definitieve oordeel geveld over het zwembaddossier. Een motie van treurnis, gekoppeld aan een stevige 'huiswerkopdracht' voor het college is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een motie van afkeuring kreeg enkel steun van oppositiepartijen ChristenUnie, SGP, GroenLinks en SP.

In de aangenomen motie wordt het college opdracht gegeven om de raad beter te informeren, beter toezicht te houden op de gemeentelijke organisatie en deze meer sturing te geven. Daarbij wordt het college opgedragen om te kijken naar een herverdeling van portefeuilles.

De door de SGP ingediende motie van afkeuring kreeg enkel steun van de oppositiepartijen. De coalitie wilde de motie niet steunen, omdat zij vonden dat hiermee het vertrouwen in het college ter discussie werd gesteld - dit, terwijl de indiener duidelijk aangaf dat dit niet het geval was.

De definitie van een motie van afkeuring luidt:
"Een motie van afkeuring is een motie die wordt ingediend om afkeuring kenbaar te maken over één of meer bestuurleden (of het gehele bestuur). Strikt gesproken kan dit gebeuren om afkeuring over een bepaalde handeling of gebeurtenis uit te spreken, zonder dat ook het vertrouwen wordt opgezegd."
(Bron: Wikipedia)

U bent hier