h

Formatie

Foto: AJ Breur

Lees hier alles over de totstandkoming van het College van Burgemeester en Wethouders...

16 april 2014

SP wil debat over gefaalde formatie

De SP heeft een debat aangevraagd over het falen van de formatie tussen ChristenUnie, SGP, D66 en VVD. De partij wil weten waarom de partijen het advies van informateur Kars Veling hebben aanvaard en binnen een week het niet meer zien zitten. Wordt het verzoek van de SP gehonoreerd, dan zal dit in de raadsvergadering van 24 april worden besproken.

Op dinsdag 8 april is er na een debat met Veling besloten tot een formatiepoging tussen ChristenUnie, SGP, D66 en VVD. Op maandag 14 april bleek deze club gebroken te hebben. Er bleek onvoldoende vertrouwen te zijn tussen ChristenUnie en D66.

Lees verder
15 april 2014

Coalitieonderhandelingen Veenendaal afgebroken

Maandag 14 april hebben de onderhandelende partijen ChristenUnie, SGP, D66 en VVD besloten om de coalitieonderhandelingen af te breken. Uit de besprekingen blijkt dat het niet mogelijk is in deze combinatie verder te gaan.

Lees verder
9 april 2014

"In 2018, als we vier zetels hebben..."

"De plaats van de SP in Veenendaal ligt, als ik diep in mijn hart kijk, de komende vier jaar nog steeds in de oppositie. In 2018, als we vier zetels hebben, zullen we echter volop meedoen aan de coalitie-onderhandelingen." Dit zei SP-fractievoorzitter Jan Breur gisteravond op Valleiradio NL. Lees verder
9 april 2014

ChristenUnie bereid tot OZB-verhoging

"De ChristenUnie is bereid tot verhoging van de OZB*, als dat nodig is om de minima voldoende te kunnen ondersteunen." Dat zei ChristenUnie-leider Henk van Soest gisteren tijdens het debat over het coalitie-advies van informateur Kars Veling.

Van Soest bracht daarmee een nuance aan in de stelling van Veling dat alle beoogde coalitiepartners (ChristenUnie, SGP, D66 en VVD) tegen de verhoging van de OZB zijn.

De SP is blij met deze beweging van de ChristenUnie.

Lees verder
9 april 2014

Omgekeerde wereld bij coalitieonderhandelingen

Bij de formatie heeft zich een vreemde figuur voorgedaan. Grote verliezer VVD - die de helft van haar zetels heeft verloren - mag aanschuiven aan de onderhandelingstafel. ProVeenendaal, dat vanuit het niets 3 zetels heeft gescoord is aan de zijlijn geplaatst.

Informateur Kars Veling bracht afgelopen vrijdag het advies uit een coalitie te smeden met ChristenUnie, SGP, D66 en VVD. Hoewel de eerste drie, als de drie grootste partijen, een logische keus zijn, is de VVD in dit verband als grote verliezer een 'vreemde eend' in de bijt.

Gisteren is er door de onderhandelaars van alle partijen gedebatteerd over Veling's advies.
Hoewel ChristenUnie en D66 aanvankelijk enige reserves uitten ten opzichte van de VVD, volgden alle vier beoogde coalitiepartijen desalniettemin het advies van Veling.

Lees verder
2 april 2014

"Bal voor coalitievorming ligt eerst bij anderen"

"Mocht de SP nodig zijn in een coalitie, dan zullen we niet voor onze verantwoordelijkheid weglopen; maar in eerste instantie ligt de bal bij de vier andere winnaars: ChristenUnie, SGP, D66 en ProVeenendaal." Dat is de boodschap die SP-fractievoorzitter Jan Breur heeft overgebracht aan informateur Kars Veling bij het verkennende gesprek van afgelopen maandagmiddag.

De SP is bij de laatste gemeenteraadsverkiezing verdubbeld; dat is geen geringe winst. Toch hield die verdubbeling in dat de partij 'slechts' twee zetels bemachtigde - en de SP hangt het adagium aan dat je met minder dan drie zetels niets in een coalitie te zoeken hebt.

Lees verder
29 maart 2014

Transparante coalitie-onderhandelingen

De coalitie-onderhandelingen zullen een zo transparant mogelijk karakter krijgen. Daartoe heeft de gemeenteraad unaniem besloten in de allereerste vergadering sinds haar verkiezing. Een goed begin is het halve werk!

Het besluit is het resultaat van een motie die onder leiding van D66 is ingediend in de 'oude' gemeenteraad. Omdat het stemmen over de motie toen - op 27 februari j.l. - in een gelijkspel eindigde, moest de gemeenteraad na de verkiezingen een nieuwe poging doen om tot een besluit te komen.

Lees verder
24 maart 2014

Veenendaal stelt Kars Veling (ChristenUnie) aan als informateur

De fractievoorzitters van de 10 raadsfracties in Veenendaal hebben naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart dhr. dr. Kars Veling unaniem benoemd tot informateur. Veling start met zijn werkzaamheden die moeten leiden tot een nieuw Veenendaals college nadat een motie over openbaarheid van de coalitievorming is behandeld in de gemeenteraad. Dat gebeurt aanstaande donderdag 27 maart.

Lees verder

Pagina's

U bent hier