h

Veenendaal stelt Kars Veling (ChristenUnie) aan als informateur

24 maart 2014

Veenendaal stelt Kars Veling (ChristenUnie) aan als informateur

De fractievoorzitters van de 10 raadsfracties in Veenendaal hebben naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart dhr. dr. Kars Veling unaniem benoemd tot informateur. Veling start met zijn werkzaamheden die moeten leiden tot een nieuw Veenendaals college nadat een motie over openbaarheid van de coalitievorming is behandeld in de gemeenteraad. Dat gebeurt aanstaande donderdag 27 maart.

Tot aan de behandeling van de motie werkt Veling aan een procesvoorstel voor het formatieproces. Deze bestaat uit twee fases. De eerste fase is die van duiding geven aan de uitslag en inventariseren van thema’s op hoofdlijnen die voor de diverse fracties belangrijk zijn. De informateur inventariseert welke combinatie van partijen het meest geschikt lijkt om een college te gaan vormen. De eerste fase vindt plaats in de openbaarheid. Het procesvoorstel van Veling gaat ook in op de mogelijkheden van openbare/besloten behandeling van de tweede fase. Deze tweede fase is die van verdieping van de thema’s en onderhandelingen tussen een aantal partijen. Bij de behandeling van de motie wordt bepaald of dit deel van het proces wel of niet in de openbaarheid plaatsvindt.

Ervaren bestuurder
Dhr. Veling heeft jarenlange ervaring op bestuurlijk gebied, onder meer als lid van de Eerste Kamer en als lijsttrekker en fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens ChristenUnie. Daarnaast was hij lange tijd actief in diverse bestuursfuncties in het (hoger) onderwijs. Hij is op dit moment directeur van ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag.

Reactie toevoegen

U bent hier