h

Omgekeerde wereld bij coalitieonderhandelingen

9 april 2014

Omgekeerde wereld bij coalitieonderhandelingen

Bij de formatie heeft zich een vreemde figuur voorgedaan. Grote verliezer VVD - die de helft van haar zetels heeft verloren - mag aanschuiven aan de onderhandelingstafel. ProVeenendaal, dat vanuit het niets 3 zetels heeft gescoord is aan de zijlijn geplaatst.

Informateur Kars Veling bracht afgelopen vrijdag het advies uit een coalitie te smeden met ChristenUnie, SGP, D66 en VVD. Hoewel de eerste drie, als de drie grootste partijen, een logische keus zijn, is de VVD in dit verband als grote verliezer een 'vreemde eend' in de bijt.

Gisteren is er door de onderhandelaars van alle partijen gedebatteerd over Veling's advies.
Hoewel ChristenUnie en D66 aanvankelijk enige reserves uitten ten opzichte van de VVD, volgden alle vier beoogde coalitiepartijen desalniettemin het advies van Veling.

Andere partijen, onder wie de SP, tekenenden protest aan tegen de keus voor de VVD.
"De argumenten om ProVeenendaal te passeren ten gunste van de VVD komen over als gelegenheids-argumenten," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "ProVeenendaal staat er precies zo voor als Lokaal Veenendaal in 2006; een nieuwe partij, 3 zetels, een nog wat onbekend programma. Destijds was het geen enkele belemmering om Lokaal deel te laten nemen aan de coalitie. De VVD staat er voor als de PvdA in 2010: gehalveerd van zes naar drie zetels. Destijds reden genoeg om de PvdA niet eens te overwegen. Kennelijk gelden voor de VVD andere regels."

Veling's argument dat er met de coalitiedeelname van de VVD enige continuïteit wordt beoogd, ging er bij Breur niet in: "Met de aanwezigheid van ChristenUnie en SGP heb je al een sterke continuering van het oude college. Er is best ruimte voor meer nieuwe input."

Ook gaf Breur aan dat coalitiedeelname van ProVeenendaal voor een betere politieke vertegenwoordiging van alle Veenendalers zou zorgen. "Met de VVD heb je duidelijk een coalitie die rechts van het midden zit. Vervang je de VVD door ProVeenendaal, dan heb je een veel bredere waaier aan politieke kleuren."

's Avonds vatte Breur de uitkomst van het debat op Valleiradio NL samen: "We zien dat de grote winnaar plaats heeft moeten maken voor de grote verliezer. Dat is de omgekeerde wereld."

Reactie toevoegen

U bent hier