h

Posities ingenomen

12 juni 2022

Posities ingenomen

Foto: SP Veenendaal

Alle poppetjes op hun plek

De komende week zijn er vergaderingen van de Raadscommissie.
Voor het eerst gaan de partijen in gesprek met het nieuwe College. Althans... nieuwe? Het gaat om precies dezelfde Wethouders die Veenendaal de afgelopen vier jaar ook al had...

Nadat op 30 mei het Raadsakkoord is vastgesteld, zijn in dezelfde vergadering de Wethouders geïnstalleerd. In de portefeuilleverdeling zijn wat aanpassingen gedaan ten opzichte van de vorige regeerperiode, maar spectaculaire verschillen zijn er niet.

Burgemeester Gert-Jan Kats is verantwoordelijk voor algemeen bestuur en veiligheid. Wethouder  Martijn Beek zijn portefeuille is gericht op samenleving en organisatie. Wethouder Engbert  Stroobosscher gaat aan de slag met werk, welzijn en ruimtelijke ontwikkeling. Wethouder Marco  Verloop richt zich op financiën, economie en duurzaamheid. En wethouder Dylan Lochtenberg voert  de portefeuille onderwijs, wonen en cultuur uit.

Ook raad in positie..

Foto: SP Veenendaal

Tijdens die vergadering is er ook gestemd over de bijzondere functies van Raadsleden. Bijvoorbeeld voor de Agendacommissie, Rekenkamercommissie, Auditcommissie en de Werkgeverscommissie.
Met die stemming kwam er een einde aan de zitting van SP-fractievoorzitter Jan Breur in de Agendacommissie; hij had zich hiervoor niet meer beschikbaar gesteld.

De Agendacommissie bereidt de Raads- en Commissievergaderingen voor, en levert de voorzitters voor Commissievergaderingen en Beeldvormende Avonden. Breur was sinds 2014 lid van deze commissie.

Nu is het niet zo dat we Breur nooit meer in actie als voorzitter kunnen zien. Als Nestor van de Raad (langstzittend Raadslid) was hij de enige kandidaat voor de functie van Eerste Plaatsvervangende Voorzitter van de Gemeenteraad, waardoor hij de Burgemeester als Raadsvoorzitter kan vervangen, wanneer die verhinderd is. Dat heeft hij afgelopen april al gedaan, toen er ook nog eens 23 Raadscommissieleden geïnstalleerd moesten worden.

Foto: SP Veenendaal


Meer over de Raadsvergadering van 30 mei:
Verwante artikelen

Reactie toevoegen

U bent hier