h

Eervolle verrassing voor Breur

23 mei 2014

Eervolle verrassing voor Breur

SP-fractievoorzitter Jan Breur is gekozen tot lid van de agendacommissie van de gemeenteraad. Dit komt als een eervolle verrassing, want hij had zichzelf helemaal niet kandidaat gesteld.

De agendacommissie wordt gekozen door de gemeenteraad. Vier raadsleden kunnen deelnemen in de agendacommissie: twee leden uit de coalitiepartijen en twee uit de oppositie.

Als lid vanuit de oppositie had echter alleen Engbert Stroobosscher (ChristenUnie) zich gekandideerd. Er zou dus een vacature blijven openstaan bij de oppositie, ware het niet dat raadsleden ook alternatieven kunnen aandragen op het stembriefje.

Eén raadslid had op het stembriefje de naam van Breur ingevuld. Door het gebrek aan kandidaten was deze ene stem voldoende om Breur als tweede te laten eindigen en hem de agendacommissie in te lanceren.

Breur, die van niets wist, was volkomen verrast door de uitkomst van de stemming. Hij aanvaardt zijn functie op tijdelijke basis.
"Ik heb mijzelf niet kandidaat gesteld, en slechts één stem is wel een heel erg mager mandaat;" aldus Breur. "Ik aanvaard deze functie tot er een opvolger is gevonden; daarna blijf ik beschikbaar als plaatsvervangend lid."

De SP-leider is wel dankbaar voor de op hem uitgebrachte stem: "Ik voel me verrast en vereerd om gevraagd geworden. Maar de volgende keer word ik graag even van tevoren ingeseind."

Naast Breur en Stroobosscher zijn ook Dylan Lochtenberg (VVD) en Wilrik van 't Noordende (CDA) gekozen tot leden van de agendacommissie; zij vertegenwoordigen de coalitiepartijen.
Coby van den Heuvel (D66) treedt op als plaatsvervangend lid namens de coalitiepartijen.

Reacties

Jan, gefeliciteerd, je had het niet verwacht maar je hebt het wel verdiend. ik blijf bewondering houden voor jou inzet voor de Veense SP politiek. gewoon zo door gaan. succes.

Dank je, Niek. Het is een eer - maar om redenen genoemd in het artikel hoop ik wel snel een opvolger te vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier