h

Nieuw leiderschap?

23 april 2022

Nieuw leiderschap?

Foto: SP Veenendaal

Jan Breur zit de gemeenteraad voor...
...en be√ędigt 23 raadscommissieleden!

Heeft de revolutie plaatsgevonden?
Is de Heilstaat een feit? In Veenendaal?
Waarom zit de fractieleider van de Veense SP op de plaats van de Burgemeester?

Afgelopen donderdag, 21 april, kon Burgemeester Kats vanwege ziekte de raadsvergadering niet leiden. Als langstzittend gemeenteraadslid is Jan Breur de aangewezen persoon om in dergelijke situaties de voorzittersrol op zich te nemen. Deze raadsvergadering was de eerste waarin er een beroep op hem werd gedaan voor deze taak.

Zijn vuurdoop was gelijk een pittige. Hij moest namelijk maarliefst 23 Raadscommissieleden installeren. Dat ging goed; allen legden zij danwel de eed, danwel de verklaring en belofte af. Onder die 23 waren ook zijn partijgenoten Sietse van der Bij, Yolande de Meer en Tilmann van de Loo.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier