h

Een nieuw begin

4 april 2022

Een nieuw begin

Foto: Gemeente Veenendaal / Twitter

Nieuwe raad, nieuwe nestor...

Een event comic is een stripverhaal waarin meerdere series van een uitgever samenkomen rond een gebeurtenis die inpact heeft op de hele wereld. Vaak met een verandering van de Status Quo - het toneel waarop de verhalen plaatsvinden - tot gevolg.

Het equivalent daarvan in de echte wereld zouden verkiezingen kunnen zijn. Die vonden de afgelopen maand plaats, waardoor op 30 maart jongstleden de nieuwe gemeenteraad kon aantreden. Een nieuwe samenstelling, een nieuwe Status Quo voor de komende vier jaar...

Installatie

Foto: SP Veenendaal

Namens de SP legde Jan Breur voor de vijfde keer de eed af om lid van de gemeenteraad van Veenendaal te worden. Breur heeft er al 16 dienstjaren als fractievoorzitter van de Veenendaalse SP opzitten, en weet niet van stoppen. Sinds kort is hij bovendien fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de SP - hiervoor legde hij een week eerder de eed af.

Breur combineert zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten met dat van de gemeenteraad van Veenendaal. Daarmee treedt hij in de voetsporen van enkele grootheden: Roelof Bisschop (SGP), Carla Dik (ChristenUnie) en Jolanda de Heer (ChristenUnie) hebben de functies ook gecombineerd. Twee van hen zijn Tweede-Kamerlid geworden; de derde wethouder van een mooi stadje aan de Rijn.
Wat zou er voor Breur in het verschiet liggen?

Nestor

Foto: Gemeente Veenendaal / Twitter

Foto: SP Veenendaal

Met zijn zestien dienstjaren achter de rug is hij in ieder geval het langst zittend raadslid op dit moment. Oftewel: raadsnestor. En in die hoedanigheid mocht hij zijn eerste speech in deze raadsperiode geven.

In zijn toespraak heette hij de nieuwkomers in de raad van harte welkom, en zegde hij hen toe hen graag van dienst te zijn met hun ervaring. En hij riep de meer jeugdige raadsleden op om van zich te laten horen, en zich niet te geïntimideerd te voelen door de oude rotten. "Elke zetel is evenveel waard, en u bent net zo goed uitverkoren om uw stem te laten horen in deze zaal, als welk ander raadslid dan ook."

Ook riep hij op om vooral mens te zijn naar elkaar. "Zelfs als je elkaar privé zelden of nooit spreekt, breng je als raadsleden toch veel tijd met elkaar door voor, tijdens en na de vergaderingen – en eventueel daarna op het terras nog," aldus de kersverse raadsnestor. "Je maakt het nodige met elkaar mee – goede en slechte tijden. En we hebben recent meegemaakt hoe waardevol het is als je mens kunt zijn met elkaar."
Hij verwees daarbij naar Mila Jansen, het raadslid dat recentelijk - geheel onverwachts - op 37-jarige leeftijd overleed.

May the force...

Hij rondde af met zijn religieneutrale zegenwens: "May the Force be with us all." Daarna was het tijd voor een drankje om de nieuwe raadsperiode feestelijk in te luiden.
Maar Breur moest ook gelijk aan het werk. Gelijktijdig had er namelijk in de Provinciale Staten een debat plaatsgevonden, en hij moest deelnemen aan de stemmingen. Gelukkig is aanpoten wel aan hem besteed!

En zo ging een nieuw tijdperk van start...


Zie ook:

Nieuwsberichten
Blogs
Video

Reactie toevoegen

U bent hier