h

Formatie

Foto: AJ Breur

Lees hier alles over de totstandkoming van het College van Burgemeester en Wethouders...

31 december 2016

Terugblik: 'verkiezings'jaar 2016

Foto: SP Veenendaal

Hoewel er in 2016 geen nieuw 'volksvertegenwoordigend orgaan' is gekozen, heeft er - om verschillende redenen - volop verkiezingskoorts gewoed. Het jaar vertoonde allerlei symptomen van een verkiezingsjaar...


Lees verder
29 december 2016

Vanaf de Tribune; afl. 11 Eerlijk handelen?

Foto: Baukje Hiemstra

Vorige week ben ik weer eens de trappen van het gemeentehuis opgeklommen. Boven aan op het raam bij het bordes prijkt de sticker 'FairTrade Gemeente'. Deze gemeente staat er (mede dankzij de SP) op, en ziet er op toe, dat er eerlijk gehandeld wordt.

Lees verder
23 december 2016

De come-back van het College

Foto: AJ Breur

Het bestuurlijke 'Ragnarök', waarin Veenendaal na de val van het College in verkeerde, is ten einde. Gisteravond (donderdag 22 december) is het 'nieuwe' College geïnstalleerd. Hoewel... nieuw? Na alle toestanden blijkt alleen Wethouder Beckerman te zijn vervangen. Zijn plaats wordt ingenomen door Engbert Stroobosscher.

Lees verder
2 december 2016

Kandidaat wethouders Veenendaal bekend

Foto: ChristenUnie / christenunie.nl

Op maandag 28 november maakten de vijf beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA hun kandidaat wethouders bekend. Nieuwkomer is Engbert Stroobosscher (ChristenUnie). De overige kandidaten, Marco Verloop (SGP), Nermina Kundic (D66), Arianne Hollander (VVD) en Marieke Overduin-Biesma (CDA) waren al wethouder in het College dat in oktober opstapte.

Lees verder
26 november 2016

Vijf (niet zo) nieuwe wethouders...

Foto: Renate Breevaart

Nadat de zaag in de eigen bijdragen van de WMO was gezet, discussieerde de gemeenteraad afgelopen donderdag (24 november) over het rapport van informateur Bort Koelewijn over een nieuw te smeden college.

Lees verder
20 november 2016

Bort Koelewijn: Formateur

Foto: Bort Koelewijn / Gemeente Veenendaal

De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA hebben Bort Koelewijn aangewezen als formateur van het te volgen formatieproces. Koelewijn heeft de afgelopen tijd opgetreden als informateur; op basis van zijn advies leidt hij deze partijen nu verder de coalitie in.

De deelnemers aan de onderhandelingen zeggen overtuigd te zijn van de urgentie om in het belang van Veenendaal zo spoedig mogelijk tot een college te komen.

Lees verder
18 november 2016

KOELEWIJN: "Start formatie tussen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA"

Foto: Jan Breur

Vrijdag 18 november heeft informateur Bort Koelewijn de fractievoorzitters en hun 'secondanten' geïnformeerd over zijn bevindingen van het informatieproces. Hij gaf de partijen in overweging om de mogelijkheden tot praktische samenwerking te onderzoeken in de combinatie: ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA.

Lees verder
16 november 2016

Uitstel evaluatie koopzondag; onvolledige data

Foto: Jan Breur

De gemeenteraad heeft zichzelf met een probleem opgezadeld. De evaluatie van de koopzondag wordt uitgesteld. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de evaluatie, omdat er data verloren gaat.

De evaluatie van de koopzondag stond op de lijst van uit te stellen onderwerpen, die de gemeenteraad vorige week besproken heeft.

Lees verder
12 november 2016

TEAM SP ontmoet Bort Koelewijn

Foto: Renate Breevaart

Gistermiddag (vrijdag 11 november) heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen informateur Bort Koelewijn en een afvaardiging van de SP. TEAM SP werd in dit gesprek vertegenwoordigd door fractievoorzitter Jan Breur en raadscommissielid Sietse van der Bij.

De informateur moet kijken welke mogelijkheden er zijn om een nieuw bestuur voor Veenendaal in stelling te brengen; nu twee weken geleden de volledige wethoudersploeg hun ontslag heeft aangeboden.

Lees verder
11 november 2016

SP: "Zet Veenendaal niet stil!"

Foto: Cor van Londen

Gisteravond (donderdag 10 november) heeft de gemeenteraad besloten welke onderwerpen niet behandeld worden tot er een nieuw College is aangetreden. De SP vindt dat er TEVEEL onderwerpen worden uitgesteld.

Hoe ingrijpend het ontslag van de wethoudersploeg ook is voor 'gemeentehuisbewoners'; de wereld blijft wel draaien - en de gemeente blijft een verantwoordelijkheid naar haar inwoners houden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier