h

Kandidaat wethouders Veenendaal bekend

2 december 2016

Kandidaat wethouders Veenendaal bekend

Foto: ChristenUnie / christenunie.nl

Op maandag 28 november maakten de vijf beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA hun kandidaat wethouders bekend. Nieuwkomer is Engbert Stroobosscher (ChristenUnie). De overige kandidaten, Marco Verloop (SGP), Nermina Kundic (D66), Arianne Hollander (VVD) en Marieke Overduin-Biesma (CDA) waren al wethouder in het College dat in oktober opstapte.

Goede sfeer

De gemeente laat middels een persbericht weten dat de gesprekken tussen de vijf beoogde coalitiepartners verlopen in een goede sfeer. Formateur Bort Koelewijn: "Het is prettig te constateren dat de mensen aan tafel bereid zijn naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en elkaar ruimte te geven om ieders standpunt mee te wegen. Een uitstekende basis om samen te werken."

Stabiliteit

De beoogde coalitiepartijen zijn van mening dat Veenendaal gebaat is bij bestuurlijke stabiliteit en continuïteit. Dat vraagt om een stabiele koers, zoals deze is ingezet in het raadsprogramma ‘De Kracht van Veenendaal’. Dat vraagt volgens hen ook om ervaren bestuurders en om een goede samenwerking onderling en met de gemeenteraad. Er staan immers de komende maanden verschillende grote onderwerpen op de agenda die van belang zijn voor de toekomst van Veenendaal; zo is in het persbericht te lezen.

Volgende stappen

De komende periode wordt verder gewerkt aan de invulling van de beoogde coalitie. Daarbij spreken de partijen onder andere over de portefeuilleverdeling, de samenwerking binnen het beoogde college, de coalitie en de gemeenteraad, de verdere invulling van de nieuwe bestuursstijl en de belangrijkste thema’s voor deze collegeperiode.

Foto: Collage door SP Veenendaal / diverse bronnen

Het beoogde college, v.l.n.r: Astrid van der Klift (gemeentesecretaris), Marco Verloop, Arianne Hollander, Wouter Kolff (Burgemeester), Marieke Overduin, Nermina Kundic, Engbert Stroobosscher.

Foto boven: Engbert Stroobosscher

Reactie toevoegen

U bent hier