h

Terugblik: 'verkiezings'jaar 2016

31 december 2016

Terugblik: 'verkiezings'jaar 2016

Foto: SP Veenendaal

Hoewel er in 2016 geen nieuw 'volksvertegenwoordigend orgaan' is gekozen, heeft er - om verschillende redenen - volop verkiezingskoorts gewoed. Het jaar vertoonde allerlei symptomen van een verkiezingsjaar...


Verkiezingen vs

Voorverkiezingen: Bernie Sanders

Het had weinig gescheeld, of het machtigste land had een links-progressieve president gehad. De socialist Bernie Sanders nam het in de voorverkiezingen op tegen kroonprinses Hillary Clinton. En won het - op een haar na. Helaas wilde de 'Democratische' partijtop niets weten van Sanders - of welke kandidaat dan ook die geen Clinton heette - en manipuleerde de voorverkiezingen ten gunste van Clinton. En zelfs onder die omstandigheden lukte het Sanders bijna om van Clinton te winnen. Het had een waarschuwing moeten zijn voor het Democratische establishment...

Nadat Clinton de voorverkiezingen 'won', lukte het Sanders nog wel om de koers van de Democraten programmatisch bij te stellen, maar Clinton en haar gevolg profileerden zich daar niet op.
Nu werkt Sanders aan een radicale koerswijziging van de partij. De enige hoop voor de Democraten om een volgende electorale slachtpartij te voorkomen. Uiteraard worden Sanders en zijn medestanders nog steeds tegengewerkt door de partijbobo's...

Presidentsverkiezing: Donald Trump

Foto: Ted Rall

In het kamp van de republikeinen was het Donald Trump die de nominatie in de wacht sleepte. Een demagoog die zich van schandaal naar schandaal sleepte. Met als dieptepunt: "Pussygate". Er kwam een filmpje boven drijven, waarin Trump aan Billy Bush uitlegde hoe hij zijn machtspositie misbruikte om vrouwen te begluren en onzedelijk te betasten. Onder normale omstandigheden zou dit het nekschot zijn van een presidentiële campagne.

De omstandigheden waren echter niet normaal. Want tegenkandidaat Clinton struikelde ook over het ene schandaal na het andere. Hierdoor lukte het haar niet om een (veilige) voorsprong op te bouwen ten opzichte van Trump. Tel daar haar weigering om zich te profileren op de programmatische bijsturing van Sanders, en het feit dat een groot deel van de Amerikaanse bevolking een diepgewortelde hekel aan haar heeft, bij op; de uitkomst laat zich raden.

In een race tussen een beschadigde technocraat en een beschadigde demagoog wint de demagoog.


Referendum oekraïne

Op 6 april mocht Nederland naar de stembus, om bij referendum aan te geven of zij voor of tegen een handlsverdrag tussen de EU en de Oekraïne is. De SP is tegen het verdrag, omdat alleen het grootkapitaal profiteert. De gewone bevolking van zowel Nederland en de EU, als van de Oekraïne, worden ermee benadeeld. Ondertussen zou de EU het bed in duiken met een door en door corrupt regime...

Foto: SP Veenendaal

De SP voerde - ook in Veenendaal - actief campagne. Huis-aan-huis, in het winkelgebied, en op het Bruïneplein. Uiteindelijk won de 'nee'-stem het referendum. Helaas wordt de uitslag door een meerderheid in de Tweede Kamer niet gerespecteerd, ondanks toezeggingen van partijen om dit wèl te doen. Reden te meer om SP te stemmen, bij de aankomende verkiezingen!

Foto: Elton Wollenberg


Gemeenteraadsfractie

Sietse in de raadscommissie

Foto: SP Veenendaal

Sietse van der Bij, die al enkele maanden aanschoof in de fractiekamer, is dit jaar namens de SP toegetreden tot de raadscommissie. In de raadscommissie worden er geen besluiten genomen, maar vindt er inhoudelijke voorbereiding plaats op het debat en besluitvorming in de gemeenteraad.

Om lid te worden van de raadscommissie moet je benoemd worden door de gemeenteraad. Die stemt daarover. De gemeenteraad was unaniem voor de benoeming van Sietse.

In korte tijd had Van der Bij al een reputatie opgebouwd als fervent voorvechter van sociale woningbouw.

Jan in de agendacommissie

Foto: AJ Breur

Niet alleen Sietse van der Bij heeft dit jaar een benoeming in de wacht gesleept. Ook fractievoorzitter Jan Breur is getrakteerd op een benoeming. Met een absolute meerderheid van stemmen liet hij drie tegenkandidaten achter zich en trad hij toe tot de agendacommissie.

De agendacommissie stelt de concept-agenda's voor de gemeenteraad en raadscommissies samen. Ook treden de leden van de agendacommissie op als voorzitter in de raadscommissies en op beeldvormende avonden. In 2014 was Breur ook lid van de agendacommissie.


Formatie

Foto: Collage door SP Veenendaal / diverse bronnen

Normaalgesproken vindt een formatie plaats na de verkiezingen. Veenendaal moest echter tussentijds een College formeren, omdat de voltallige wethoudersploeg haar ontslag had aangeboden...

De 'kwestie Beckerman'

Foto: Jan Breur

In oktober werd de gemeenteraad verrast met de mededeling dat Wethouder Frits Beckerman uit de gratie lag bij de andere leden van het College. De gemeenteraad werd verzocht om het vertrouwen in Beckerman op te zeggen.

Wat volgde was een stevig raadsdebat, waarin het niet duidelijk wilde worden waarom men niet meer samen wenste te werken. Uiteindelijk traden alle wethouders af.

Wouter Kolff: alleen...

Foto: A.J. Breur

Na hun ontslag bleven de wethouders nog dertig dagen demissionair in functie. Wethouder Overduin, die een hoofdrol zou hebben in het door de SP georganiseerde Novemberdebat, voelde zich genoodzaakt af te zeggen. De SP gooide het programma van die avond om en maakte er een bewonersavond van.

Maar dat was niet het enige: na die dertig dagen zou Burgemeester Kolff in zijn eentje het College zijn - tot er een nieuwe wethoudersploeg was aangetreden. Om die reden stelde het College voor aan de gemeenteraad, om besluitvorming over tal van onderwerpen op de lange baan te schuiven.

Hoewel de SP begrip had voor de workload die daarmee op de eenzame burgemeester af zou komen, vond de partij het nou ook weer niet de bedoeling dat Veenendaal stil kwam te liggen. Ondanks pogingen om de 'uitstellijst' te verkleinen, werden uiteindelijk alleen de uitwerking van de 'motie Statushouders' en de ontwikkeling van de Strategische Visie van de uitstellijst geschrapt.

Bort Koelewijn: (in)formateur

Foto: Renate Breevaart

De ChristenUnie had, als grootste partij, Bort Koelewijn aangezocht als informateur. Deze had met alle partijen een gesprek over de ontstane situatie en het nieuw te formeren College. De SP had een duidelijke boodschap: formeer uit partijen die het raadsprogramma onderschrijven, verspil geen tijd met nieuwe onderhandelingen en draai geen raadsbesluiten terug: Veenendaal verdient een kordaat bestuur.

Uiteindelijk kwam Koelewijn met een advies: de oude coalitie moet terugkomen, met dien verstande dat Beckerman's partij (ProV) wordt vervangen door de ChristenUnie. Wat de SP betreft op zich geen onredelijk advies - ware het niet dat de coalitie en wethoudersploeg wel erg omvangrijk worden. Gezien de positieve dynamiek in de gemeenteraad was dit immers een uitgelezen moment om het met een minderheidscoalitie te doen.

De 'nieuw' beoogde coalitie was echter zo blij met het advies, dat zij gelijk aan het formeren sloeg. Koelewijn mocht nog even blijven, nu als formateur.

Eén nieuwe wethouder...

Foto: ChristenUnie / christenunie.nl

Uiteindelijk bleek de nieuwe wethoudersploeg niet alleen qua partijen op een bijna exacte replica van de oude; ook qua personele bezetting was het eigenlijk de oude garde weer terug. Enige nieuwkomer was Engbert Stroobosscher van de ChristenUnie, die de plek van Frits Beckerman innam.

De val van het College en het daaropvolgende formatieproces hebben er nu de schijn van één ordinaire maar zeer uitgebreide wisseltruc te zijn geweest. De SP had in november al aangegeven dat dit erg moeilijk aan de bevolking zou zijn uit te leggen; maar het secnario is toch bewaarheid geworden.

Op 22 december trad de 'nieuwe' wethoudersploeg aan. SP-fractievoorzitter Jan Breur ontving de bestuurders met gemengde gevoelens:
"Tegen de terugkerende wethouders afzonderlijk zeg ik: 'fijn dat u er weer bent; ik verheug me op het hervatten van de samenwerking'. Echter, tegen de club als geheel zeg ik: 'wat doet u hier? U heeft uw kans gehad, en dat bleek niet te werken'."

Foto: AJ Breur


2017: Tweede-Kamerverkiezingen

Op 15 maart 2017 mogen we naar de stembus, om kenbaar te maken wie ons mag vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Dat is dus in het komende jaar. Maar in 2016 werden al de eerste voorbereidingen getroffen...

Lijsttrekker: Emile Roemer

Foto: Jan Breur

In juni koos de partijraad van de SP de lijstaanvoerder voor de verkiezingen van volgend jaar. Emile Roemer wilde graag door als landelijk voorman van de SP, en er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

De partijraad stemde met algemene stem in met Roemer's kandidatuur. Hij zal dan ook bij de verkiezingen in maart de SP-lijst aanvoeren. De partij mag zich gelukkig prijzen met een lijsttrekker die bij het grote publiek te boek staat als integer en betrouwbaar.

Ledenbijeenkomst

Foto: Cor van Londen

De rest van de lijst, alsmede het programma, worden door het congres vastgesteld. Dat vindt op 14 januari plaats. In voorbereiding daarop worden de lijst en het programma alvast op afdelingsniveau voorbesproken tijdens ledenbijeenkomsten. En op regionaal niveau op regioconferenties.

Foto: Cor van Londen

Door de goede bespreking is SP Veenendaal helemaal klaar voor het congres op 14 januari, en de verkiezingen op 15 maart. Laat het nieuwe jaar maar komen...

WORDT VERVOLGD...


sp-afdeling veenendaal

wenst u een fijne jaarwisseling

en een goed 2017!


LEES OOK:

Foto: Jan Breur
Foto: SP Veenendaal

 

Reactie toevoegen

U bent hier