h

Novemberdebat 2016 - WOONBELEID

16 oktober 2016

Novemberdebat 2016 - WOONBELEID

Foto: SP Veenendaal

Elk jaar, in November, organiseert de SP een debat. Het Novemberdebat; in 2004 begonnen om stil te staan bij het vallen van de Berlijnse Muur – op de dag precies 15 jaar eerder. Sindsdien zijn er vele Novemberdebatten gevoerd, met deskundigen van verschillende pluimage, over tal van onderwerpen. Zorg, integratie, jeugd, veiligheid, economie... elk jaar een ander thema.

Het thema van dit jaar zal woonbeleid zijn. Een thema, waar de SP vaak druk mee is. In de afgelopen jaren heeft de SP al verschillende thema-avonden rond wonen georganiseerd, en in 2013 zelfs een heuse manifestatie!

De SP wil in Veenendaal dat bewoners inspraak hebben in wat er in hun buurt gebeurt, dat historische panden bewaard blijven, dat er voldoende groen en speelplekken aanwezig zijn in d buurten, maar vooral dat er voldoende goedkope en betaalbare woningen zijn. Want daar schort het nogal aan in Veenendaal. Als je niet superrijk bent, moet je al gauw jaren wachten voor er een woning voor jou beschikbaar is.

Daarom hamerde de SP hierop in de gemeenteraad, bij tal van plannen. Van het Castorterrein tot het Pionierskwartier, van de woonvisie tot de nota grondbeleid, en zelfs bij de ideeën voor de verbouwing van de PHV- en de Ritmeesterfabriek: zorg voor voldoende sociale woningbouw!

Zo'n belangrijk onderwerp moest vroeg of laat wel het thema worden voor een Novemberdebat. Dit jaar is het zover. Hou deze website in de gaten voor informatie over de datum, tijd, locatie en sprekers. En hopelijk tot ziens op NOVEMBERDBAT 2016 – WOONBELEID!

Reactie toevoegen

U bent hier