h

Aandacht voor erfgoed en betaalbare woningen

17 september 2016

Aandacht voor erfgoed en betaalbare woningen

Foto: Jan Breur

Afgelopen donderdag is in de raadscommissie gesproken over een bestemmingsplan voor het oude Ritmeester-pand. Het zogeheten 'Ritmeesterkwartier'. Hierbij heeft de SP, zoals verwacht mag worden, aandacht voor het culturele erfgoed, en voor de behoefte aan betaalbare woningen.

"Het Ritmeesterkwartier, en dan vooral de fabriekszone, is van zeer grote cultuurhistorische waarde," aldus SP-woordvoerder Sietse van der Bij. "En dat is iets waarvan er in Veenendaal helaas erg weinig meer over is. En het dus zeer belangrijk is om op het behoud hiervan, juist nu, extra in te zetten."

Van der Bij pleitte ondermeer voor het behoud van de oude kantine; een zaal die nog veel van het oude interieur en de oude sfeer toont. Ook wilde hij meer duidelijkheid over de toekomst van de karakteristieke sheddaken.

Het College van Burgemeester en Wethouders meent met het behoud van 'het belangrijkste deel' van de Ritmeesterfabriek invulling te geven aan het zichtbaar maken van de historische structuren in Veenendaal. Van der Bij wilde graag van het College weten of zij met 'het belangrijkste deel' enkel de fabriekshal bedoelt.

Tanend cultureel erfgoed

Hoewel er een lichte kentering te ontwaren is, is het culturele erfgoed in Veenendaal tanende. Onlangs bleek dat de Juliahoeve - ondanks inspanningen van de gemeenteraad - niet behouden kon blijven. Villa Repos Ailleurs is r├╝cktsichlos gesloopt, en het had weinig gescheeld of de delen van de oude Hollandia die nu in de Cultuurfabriek zijn verwerkt hadden ook het veld moeten ruimen. Van 'Rijkoompje', de huidige Bernard van Kreelpoort, is (veel) minder bewaard gebleven dan gehoopt.

Inmiddels is er een Plan van Aanpak voor behoud van het culturele erfgoed. Eerder dit jaar is er gesproken over een plan om de PHV-fabriek te behouden, en datzelfde geldt ook voor de Ritmeester. Overigens is het idee om 'iets' met de Ritmeester te doen niet helemaal nieuw; in 2011 is er ook al over gesproken.
De SP wil dat de gemeente zorgvuldiger omspringt met haar geschiedenis, en hoopt dat deze recente ontwikkelingen een nieuw bewustzijn inluiden.

Betaalbaar wonen

Naast het behoud van het culturele erfgoed, heeft ook de betaalbaarheid van wonen de voortdurende aandacht van de SP. De Ritmeesterplannen zijn hier geen uitzondering op.

Aangezien het plangebied 58 woningen behelst, wilde Van der Bij weten hoeveel er hiervan in het sociale segment zullen gaan vallen. Van der Bij: "Hoeveel woningen zullen er ingevuld worden als betaalbare sociale woningen?"

In mei zag de SP in de tussenevaluatie van de woonvisie bevestigd dat er groeiend tekort is aan sociale woningbouw. De gemeente heeft minder sociale woningbouw ingepland voor de komende jaren dan ze zelf nodig acht.
De weigering om in de plannen voor de Castor en het Pionierskwartier sociale woningbouw op te nemen, was de SP dan ook een doorn in het oog.
De SP blijft op tal van manieren aandacht vragen voor betaalbaar wonen.

In oktober zal de gemeenteraad spreken over de schaarste aan betaalbare onderkomens. Ook dan zal de SP de vraag van Van der Bij laten weerklinken: "Hoeveel woningen zullen er ingevuld worden als betaalbare sociale woningen?"

WORDT VERVOLGD...


Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier