h

Blijvend aandacht voor betaalbaar wonen

29 juni 2016

Blijvend aandacht voor betaalbaar wonen

Foto: SP Veenendaal

Ieder mens heeft recht op onderdak. Daarom vindt de SP het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn. De afgelopen tijd heeft de partij hier op verschillende momenten aandacht voor gevraagd.

Projectenboek

Morgen, tijdens Verantwoordingsdag, wordt het zogeheten 'Projectenboek' vastgesteld. Hierin staat de voortgang van alle vastgoedprojecten beschreven waar de gemeente bij betrokken is. Eerder heeft er hierover een voorbespreking in de raadscommissie plaatsgevonden.

SP-raadscommissielid Sietse van der Bij benoemde hierbij dat er relatief veel dure woningen worden gerealiseerd, en erg weinig betaalbare woningen (in het sociale segment).

"We zien alsnog liever een stijging in het aantal sociale en goedkope woningen gezien de lange enorm lange wachtlijsten. Er is aantoonbaar vraag naar dit type woningen," aldus Van der Bij. "Daarnaast moeten we ook de spreiding van woningen per wijk niet vergeten goed te regelen. Daar is blijvend aandacht voor nodig."

Castor

In de plannen voor het Castor-terrein is geen sociale woningbouw opgenomen. De SP vindt dat dit wel zou moeten. Deze maand lagen de plannen voor ter oordeelsvorming bij de raadscommissie, en ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

In de raadscommissie heeft de SP kritiek geuit op het gebrek aan sociale woningbouw. Dat deed de partij eerder ook al, in maart, toen het ter consultatie voorlag.
In de gemeenteraad heeft de SP tegen de plannen gestemd.

Jan Steenlaan

Aan de Jan Steenlaan gaat het echter wel goed. De woningen die op de plek van het oude ROC komen, zullen zich allemaal in het sociale segment bevinden.

Van der Bij: "Natuurlijk zien we liever een goede spreiding door heel Veenendaal. Dat voorkomt het ontstaan van concentratiewijken. Echter, op dit moment is iedere sociale woning die gerealiseerd wordt winst. Er moet nog een hoop gebeuren!"

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier