h

Meer sociale woningbouw nodig

24 mei 2016

Meer sociale woningbouw nodig

Foto: Jan Breur

Er is meer sociale woningbouw nodig dan er gepland staat. Dat blijkt uit de tussenevaluatie van de Woonvisie. SP-raadscommissielid Sietse van der Bij stelde dit aan de kaak.

In 2030 zijn er volgens de gemeente 700 extra sociale huurwoningen nodig. Er staan er slechts 626 gepland. Dit zijn er 74 te weinig.

Van der Bij: "Het beeld dat het met de sociale woningbouw de goede kant op gaat zoals verwoord in de stukken en er dus geen veranderd beleid benodigd is zien wij niet gestaafd in deze evaluatie. Ons inziens is er juist ook vanuit dit document alle rede om hier extra op in te gaan zetten.  We delen dus niet de mening met het college dat er geen wijzigingen hoeven plaats te vinden op het gebied van sociale huisvesting. Juist extra prioriteit hiernaar is wat ons inziens benodigd is."

Zelfs àls de gemeente 'voldoende' sociale woningbouw realiseren om aan haar cijfers te voldoen, dan nog zou er een tekort zijn. Immers, men moet jaren wachten (ingeschreven staan) om in aanmerking te komen voor een woning.
Wat wethouder Overduin betreft, hoort dat erbij: "Je kunt de koek maar één keer verdelen."
Van der Bij weet echter wel een remedie: "Als je niet genoeg koek hebt om te verdelen, kun je ook gewoon koek bijmaken..."

In april uitte Van der Bij ook al zorgen over de hoeveelheid sociale woningbouw. Fractievoorzitter Jan Breur ging hem voor in maart.
Regelmatig vraagt de SP aandacht voor betaalbaar wonen; niet alleen in het gemeentehuis, maar ook op thema-avonden en middels demonstraties...

Reactie toevoegen

U bent hier