h

Nieuw gebruik voor oude Ritmeester

28 februari 2011

Nieuw gebruik voor oude Ritmeester

Een delegatie van de gemeenteraad was vrijdag 25 februari te gast bij de Ritmeesterfabriek (en aanverwante panden), In verband met de plannen voor het nieuwe Ritmeesterkwartier. Onder hen was SP-fractievoorzitter Jan Breur.

industrieelerfgoed

Verder waren Engbert Strooboscher (ChristenUnie), Coby van den Heuvel (D66), Wim van Heteren (SGP), Thierry Haasbroek (Lokaal Veenendaal), Irma Alberti (GroenLinks) en Timo Kroes (VVD) van de partij.

De delegatie werd ontvangen en rondgeleid door Johan Huibers (Huibers & Jarring), Wim de Kleuver (De Kleuver Bedrijfscommunicatie) en Geurt Valkenburg (Mister Ritmeester). Na een korte presentatie startte de rondleiding.

In het plan voor de Ritmeester, blijft vrijwel het hele fabriekscomplex overeind. Slechts de meest recente hal, uit 1984, zal eraan moeten geloven. Architectonisch is deze hal ook weinig interessant.

De rest van de oude sigarenfabriek wordt omgebouwd voor verschillende functies: starterswoningen, een fitnesscenter, een multifunctionele zaal met grand café, MKB uit de creatieve sector, een kinderdagverblijf en eventueel kunstenaarsateliers.

De kunstenaars die de ateliers moeten bevolken, zijn momenteel nog gehuisvest in de kunstplaats aan de Zuivelstraat. Deze locatie is echter aan het verworden tot een bouwval.

Volgens het plan worden ook de oude kantoorpanden teruggebracht naar de oude staat. Bij het gebouw waarin De Kleuver Bedrijfscommunicatie is gehuisvest is dat al het geval: zowel aan de buiten- als aan de binnenkant; inclusief tuin.

Bij de 'ombouw' zullen zoveel mogelijk details die de Ritmeestergeschiedenis onderstrepen worden behouden dan wel teruggebracht.

"Een geweldige rondleiding," geeft Breur aan. "Het is goed dat er bijna de hele fabriek wordt 'gerecycled', en dat ons industrieel erfgoud op die manier in leven blijft."

De SP staat positief tegenover het plan. Wel heeft de partij een tweetal belangrijke zorgpunten.

1. De Scootmobielclub. Deze maken momenteel gebruik van het Ritmeestercomplex, alleen is het de vraag of ze dit kunnen blijven doen. De club moet ergens terecht kunnen.

2. De kunstenaars. Kunnen zij zich de nieuwe ateliers veroorloven? Zo niet, dan krijgen de Veense kunstenaars met een groot probleem te kampen.

De SP zal zich zowel voor de Scootmobielclub als voor de kunstenaars [blijven] inzetten.

U bent hier