h

Juliahoeve wordt alsnog gesloopt

25 mei 2016

Juliahoeve wordt alsnog gesloopt

Foto: SP Veenendaal

De Juliahoeve gaat alsnog gesloopt worden. De Monumentencommissie heeft geconcludeerd dat de bouwkundige staat van de Hoeve onvoldoende is om haar te handhaven.

Eerder heeft de gemeenteraad de sloop kunnen tegenhouden tot er een advies van de monumentencommissie. Dat is er nu.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie, gaven diverse partijen aan het te betreuren dat er een stuk cultureel erfgoed verloren gaat. Enkelen zeiden dat hiermee verwaarlozing beloond wordt. De eigenare willen immers het pand slopen, om er een stel villa's neer te zetten.

Een aantal partijen opperde de terugkeer van de subsidie voor gemeentelijke monumenten. SP-woordvoerder Sietse van der Bij gaf aan hier positief tegenover te staan en wil graag meedenken over een voorstel daartoe.

Reactie toevoegen

U bent hier