h

Juliahoeve behoed voor sloop

6 maart 2016

Juliahoeve behoed voor sloop

Foto: SP Veenendaal

De Juliahoeve is vooralsnog behoed voor de sloop. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft ervoor gezorgd dat IN IEDER GEVAL de procedure, waaruit moet blijken of de hoeve een monument wordt, wordt afgewacht.

Namens een groot aantal partijen, waaronder de SP, diende PvdA-fractievoorzitter Albert Doelwijt het voorstel in om de procedure ordentelijk te volgen. Uiteindelijk waren alleen SGP, ChristenUnie en VVD tegen.

In het inpassingsplan Prattenburg, waarover de gemeenteraad een besluit nam, zou de Juliahoeve gesloopt worden ten gunste van een drietal villa's.
Een besluit over de Juliahoeve, waarover nog een procedure gaande was, was wat de SP betreft ongepast en prematuur. De SP vond het inpassingsplan eigenlijk nog niet klaar voor besluitvorming, maar stond alleen in die opvatting.
Door met een aantal partijen zelf het voorstel te doen om netjes de procedure af te wachten, is er een hoop goed gekomen. Zeker nu er een meerderheid was.
SGP, ChristenUnie en VVD hielden vast aan het oorspronkelijke voorstel - alle overige partijen wilden wèl een zorgvuldige besluitvorming en ordentelijke procedures.

In de gemeenteraad benadrukte SP-fractievoorzitter Jan Breur dat het belangrijk was om zorgvuldig met het Veense erfgoed om te gaan.
Breur:
"We hebben niet zoveel oude gebouwen meer. Laten we zuinig zijn op die paar oude panden die nog over zijn."

Sinds jaar en dag zet de SP zich in voor het behoud van (groot en klein) cultureel erfgoed. De meest opvallende zege in deze strijd, is het behoud van het iconische zwembadkuiken - een monument dat Breur in mei 2010 mocht onthullen.

Het inpassingsplan voor Prattenburg ligt verder in handen van de Provincie. Zij gaan over de definitieve besluitvorming met betrekking tot dit gebied.

Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier