h

KLEIN CULTUREEL ERFGOED OOK VAN WAARDE

4 april 2007

KLEIN CULTUREEL ERFGOED OOK VAN WAARDE

Het culturele erfgoed in Veenendaal is erg schaars, vandaar dat de SP er
veel waarde aan hecht dat hetgeen dat er nog is, bewaard blijft. Dit geldt
niet alleen voor gebouwen, maar ook voor kleinere objecten. Vandaar dat
Jan Breur in de commissie welzijn aandacht vroeg voor het ‘kuiken’.

Het ‘kuiken’ is een glijbaantje dat in het ondiepe eind van het oude
buitenzwembad stond en een sterke beeldbepalende waarde had. Nu het
zwembad verbouwd wordt, is het onduidelijk wat er met het ‘kuiken’
gebeurt. Breur zet zich in om het ‘kuiken’ in ere te herstellen.

“Het zou erg mooi zijn als het originele kuiken een plek krijgt in het
nieuwe zwembad. Mocht het kuiken niet meer bestaan, dan is een replica ook
goed.” Aldus Breur. “Het kuiken ademt iets nostalgisch uit, en dat hebben
we haast niet meer in Veenendaal.”

De strijd voor het behoud van het kuiken lijkt op het eerste oog futiel,
maar volgens Breur raakt het iets groters. “Het zwembadkuiken kun je net
vergelijken met een Villa Repos Ailleurs, een Wilhelminastraat of een
Hollandiawolfabriek. Maar moeten dat soort gebouwen eerst helemaal worden
weggevaagd voor we ons voor het kleine culturele erfgoed in gaan zetten?”
Vraagt Breur zich af. “Overigens is de schaarste aan ‘groot’ cultureel
erfgoed juist de aanleiding dat ik zoveel waarde aan ‘het kuiken’ toeken.
Er is al haast niets meer met nostalgische waarde in Veenendaal!”

U bent hier