h

Besluitvorming Prattenburg prematuur

17 februari 2016

Besluitvorming Prattenburg prematuur

Foto: SP Veenendaal

Het inpassingsplan Prattenburg is niet rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad. Daarvoor zijn er nog te veel losse eindjes. SP-fractievoorzitter Jan Breur stelde daarom voor om het stuk niet in behandeling te nemen.

Een van de redenen daarvoor is de inspraakavond op het provinciehuis, die in april plaatsvindt. De SP vindt dat er een slecht signaal van uitgaat, om een besluit te nemen VOORDAT er de mogelijkheid van inspraak is geweest.

Foto: SP Veenendaal

Juliahoeve

Een andere reden is het onderdeel in het plan, waarin de Juliahoeve (aan de Zandheuvelweg) het veld zou moeten ruimen ten gunste van een drietal villa's. Momenteel is er nog een procedure bezig, waaruit zal blijken of de Juliahoeve de status van monument zal krijgen.

"Het wekt de indruk van 'snel slopen voordat het een monument wordt; dat doet denken aan Villa Repos Ailleurs destijds," aldus Breur. "Het is volkomen ongepast om nu een besluit te nemen, zonder dat er uitsluitsel is of dit een monument is."

Het voorstel om het stuk van de agenda te verwijderen kreeg geen steun van de andere partijen. Op 3 maart zal de gemeenteraad een besluit nemen  over het inpassingsplan.
De SP blijft zich inzetten voor ordentelijke besluitvorming, en voor het overeind houden van de Juliahoeve - op zijn minst tot er uitsluitsel is over de mogelijke monumentenstatus.

Foto: SP Veenendaal

Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier