h

Veenendaal verdient kordaat bestuur

2 november 2016

Veenendaal verdient kordaat bestuur

Foto: SP Veenendaal

Continuïteit is een belangrijke vereiste voor het nieuw te vormen bestuur van de gemeente Veenendaal. Het geeft geen pas om voor die krappe anderhalf jaar die nog resten tot de verkiezingen alle wissels om te gooien. De 'trein' moet zo snel mogelijk weer in beweging en de geplande route afmaken; vindt de SP.

Gisteravond is in een gezamenlijk overleg van de gemeenteraadsfractie en het afdelingsbestuur van de Veense SP gesproken over het ontslag van de wethoudersploeg en de boodschap die de partij moet meegeven aan de informateur – Bort Koelewijn. De partij hecht eraan dat Veenendaal snel een nieuw bestuur krijgt, waarvan direct duidelijk is wat zij gaan doen.

Raadsprogramma

Voor het raadsprogramma 'De Kracht van Veenendaal' was een breed draagvlak. Ook partijen buiten de voormalige coalitie hebben ingestemd met dat programma. Van die partijen mag men dus aannemen dat zij inhoudelijk achter dit programma staan en dat de val van het college daaraan niets verandert.

Omdat het niet van betrouwbaarheid getuigt om raadsbesluiten terug te draaien pleit de SP er dan ook voor om niet te tornen aan dit vastgestelde raadsprogramma. Daarbij komt, dat er nog maar één vol jaar te gaan is tot de volgende verkiezingen en voor dat jaar is de begroting al vastgesteld. Tornen aan het programma is dus even onbetrouwbaar als zinloos. Verder is het natuurlijk zo, dat het zonde is van de beperkte tijd, die dit nieuwe College heeft, om tijd te verdoen aan een nieuw raadsprogramma.

Als er op verzoek van andere partijen toch inhoudelijk onderhandeld moet worden, dan is –wat de SP betreft– daar alleen ruimte voor bij onderwerpen, die geen onderdeel uitmaken van het destijds genomen raadsbesluit. Een voorbeeld hiervan is de roemruchte 'pre-ambule'.

Coalitie

De SP vindt dan ook dat de nieuwe coalitie gevormd moet worden uit partijen die in 2014 vóór het raadsprogramma hebben gestemd. Wat de SP betreft hoeft dit niet persé een meerderheidscoalitie te zijn. Omdat er al een meerderheid voor het programma is, en er nog slechts een jaar te gaan is voor de verkiezingen, is een minderheidscollege een minder 'eng' idee.

Ook staat de SP ervoor open om voor het laatste jaar eventueel een 'zakencollege' aan te stellen, dat niet gebonden is aan specifieke politieke partijen en enkel uitvoering geeft aan het raadsprogramma.

Als het aan de SP ligt, zullen er in het nieuwe college niet meer dan vier wethouders plaatsnemen. In de afgelopen periode is de meerwaarde van een vijfde wethouder niet gebleken, maar maakt de gemeenschap wel kosten voor het salaris en wachtgeld.

Voortvarend

Het is wel zaak dat het nieuwe college voortvarend aan de slag gaat. Er zijn zaken die acuut moeten worden opgepakt. Zo is er een groeiend tekort aan betaalbare woonruimte en moet er ook een structurele oplossing gevonden worden voor de 'onderbestedingen' in de zorg, zodat iedere Veenendaler die zorg nodig heeft, deze ook krijgt.

Foto: SP Veenendaal

Gemeenteraadsfractie SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Afdelingsbestuur SP Veenendaal


Situatie

Afgelopen donderdag boden de wethouders hun ontslag aan. Vier van hen konden niet meer samenwerken met nummer vijf, wethouder Beckerman. Hoewel hun partijen zich hebben ingespannen om Beckerman door de gemeenteraad naar huis te laten sturen kregen zij de gemeenteraad niet. Uiteindelijk gaven ze er toen alle vijf de brui aan.

De komende maand werken zij nog door, onder demissionaire status, om lopende zaken af te handelen. Daarna rust het bestuur van de gemeente op de schouders van Burgemeester Kolff, tot er een nieuwe wethoudersploeg aantreedt. De ChristenUnie heeft, als grootste partij, Bort Koelewijn aangesteld als informateur. Hij zal helpen om een nieuwe wethoudersploeg te vinden.

In de nasleep van de val van het college heeft D66-raadslid Gökhan Çoban zich afgesplitst van zijn partij. Hij kon zich onder meer niet vinden in het standpunt dat D66 had ingenomen in de 'kwestie Beckerman' en gaat in zijn eentje verder als ‘fractie Çoban’.


Reactie toevoegen

U bent hier