h

Fractie

Foto: Cor van Londen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente, en wordt eens in de vier jaar gekozen via rechtstreekse verkiezingen. In de gemeenteraad van Veenendaal worden, op basis van die verkiezingen, 33 zetels verdeeld onder de verschillende politieke partijen.

In 2006 is de SP voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Veenendaal. Jan Breur nam als eerste SP'er een zetel in de gemeenteraad. Sindsdien wordt de stem van de SP officieel meegenomen in de besluitvorming van de gemeente, en is de SP in staat om wethouders ter verantwoording te roepen.

Jan Breur

Fractievoorzitter/raadslid

Sietse van der Bij

Raadscommissielid

U bent hier