h

Fractie

Foto: Cor van Londen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente, en wordt eens in de vier jaar gekozen via rechtstreekse verkiezingen. In de gemeenteraad van Veenendaal worden, op basis van die verkiezingen, 33 zetels verdeeld onder de verschillende politieke partijen.

In 2006 is de SP voor het eerst gekozen in de gemeenteraad van Veenendaal. Jan Breur nam als eerste SP'er een zetel in de gemeenteraad. Sindsdien wordt de stem van de SP officieel meegenomen in de besluitvorming van de gemeente, en is de SP in staat om wethouders ter verantwoording te roepen.

Jan Breur

Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Raadsnestor, tevens lid van Provinciale Staten. Financi├źn, economie, participatie, IW4, werk en inkomen, welzijn, WMO, jeugdzorg, verkeer, Food Valley, overige gemeenschappelijke regelingen.

Sietse van der Bij

Raadscommissielid, vice-fractievoorzitter

Onderwijs, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, Omgevingswet, DEVO & DEVOG, cultuur, sport, binnenstad, Food Valley.

Yolande de Meer

Raadscommissielid

Veiligheid, onderwijs, participatie, IW4, werk en inkomen, statushouders, welzijn, WMO, jeugdzorg, milieu en duurzaamheid, energietranisitie, DEVO & DEVOG, sport.

Tilmann van de Loo

Raadscommissielid

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, Omgevingswet, verkeer, groenbeheer, cultuur, binnenstad, gemeentelijke organisatie en vastgoed.

U bent hier