h

Yolande de Meer

Met heel veel plezier heb ik 25 jaar in de bovenbouw van het basisonderwijs gewerkt. Elk jaar leerlingen een stukje verder begeleiden in hun ontwikkeling. Het goed begeleiden van leerlingen is maatwerk; geen kind is hetzelfde. Samen zoeken naar een goede begeleiding en hulp geeft de leerling vertrouwen en rust.

Ongeveer 8 jaar geleden kreeg ik dystonie, Dystonie is een neurologische ziekte, een bewegingsstoornis.
Van onafhankelijk werd ik afhankelijk: ik had zorg nodig, Om de juiste zorg, maatwerk, te krijgen, heeft mij enorm veel moeite gekost; een zware periode van bijna 18 maanden. In deze periode heb ik alle fracties van politieke partijen in Veenendaal aangeschreven m.b.t. de stapeling van zorgkosten, een probleem waar veel WMO-cliënten mee te maken hebben.

Bij de SP werd ik gehoord. Ik ontdekte dat de SP een partij is die echt naar de mensen toegaat en naar hen luistert. Naar de kwetsbare mensen, die moeten vechten voor de juiste zorg; naar zorgverleners, agenten, buschauffeurs, leraren en al die anderen, die moeten vechten voor een beetje waardering. De SP laat haar stem horen over zaken die onrechtvaardig zijn en gaat op zoek gaan naar oplossingen, naar sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Als fractie-ondersteuner zet ik mij hier graag mede voor in.

Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Het novemberdebat WMO 2015 mocht ik inleiden. Een belangrijk discussiepunt was het voorstel van het College om in plaats van het overschot van het zorggeld te bestemmen voor zorg in de toekomst, er andere dingen mee te doen - onder andere het gat in de parkeerexploitatie te dichten. De petitie ‘Oormerk Zorggeld’, op initiatief van SP, stak hier een stokje voor: het zorggeld werd geoormerkt.

Foto: Koffie, Cake & WMO

Als 'ervaringsdeskundige in de WMO' kon ik het zinnetje: "u bent echt de enige die dit probleem heeft" niet meer horen. Ondersteund door de SP startte ik bijeenkomsten onder de noemer 'Koffie, Cake & WMO'. Hier kunnen mensen, die met de WMO te maken hebben, laagdrempelig praten over waar zij tegen aanlopen bij de gemeente - onder het genot van een kopje koffie en een plakje cake.

Foto: Jan Breur

Tevens was ik tevens één van de vier mensen die zich tijdens 'Veenendaal Spreekt', in de aanloop naar de begrotingsbehandeling in 2018, uitsprak tegen de tariefstijging van 50% voor de schoonmaakhulp. Dankzij deze inspraak wordt het klanttarief voor de schoonmaakondersteuning niet verhoogd. Terwijl er in juni van dat jaar nog geen meerderheid voor was, stemde de gemeenteraad nu UNANIEM voor het handhaven van het tarief op €10,- per uur.

U bent hier