h

Ary Jan Breur

Ik ben Ary Jan Breur en ik ben sinds ongeveer 2015 lid van de SP en dus ook van de afdeling Veenendaal. Van huis uit heb ik meegekregen, dat je moet omzien naar je medemens, zowel dichtbij als verder weg. En dit sluit prima aan bij de grondwaarden van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En hoewel je het natuurlijk nooit voor 100% eens kunt zijn met wat een partij wil voel ik mij bij de SP thuis: hier kan je samen met gelijkgestemden iets doen wat ik bij andere partijen vaak mis, namelijk strijden tegen de onrechtvaardigheid, die door egoïsme en geldzucht onderhand alle perken van het redelijke te buiten gaat.

Gedurende mijn werkzame leven was ik actief in de volkshuisvesting. Eerst in Uithuizen en later bij de SIB in Veenendaal. Inmiddels ben ik gepensioneerd en besteed ik een deel van mijn vrije tijd aan vrijwilligersbanen. Zo ben ik als maatschappelijk begeleider actief bij Vluchtelingenwerk, waar ik statushouders help met het acclimatiseren in de voor hen vaak ingewikkelde Nederlandse samenleving. Maar ook ben ik actief bij de Scootmobielclub Veenendaal als verkeersregelaar en in de politiek via onze SP afdeling Veenendaal.

Binnen de afdeling maak ik deel uit van het fractieoverleg, een kleine groep mensen, die samen met ons raadslid de raads- en commissievergaderingen voorbereidt. Sinds de verkiezingen van 2018 ben ik ook schaduwraadslid. Dat zijn partijleden, die in de commissievergaderingen van de gemeenteraad namens de partij kunnen spreken, zodat niet alles op de schouders van ons ene raadslid terecht komt.

Als actief lid van de afdeling vul ik mijn tijd niet alleen met praten op het gemeentehuis, maar neem ik ook regelmatig deel aan allerlei acties van de SP in de wijken. Daarvoor hebben we een kleine actieve club, waarmee wij contact zoeken en onderhouden met de inwoners van Veenendaal. Alleen door die contacten kan je te weten komen wat zij willen, waaraan zij behoefte hebben en waaraan zij zich ergeren. En die signalen zijn voor ons de brandstof voor ons  -vaak afwijkende- geluid in de gemeenteraad!

U bent hier