h

Bestuur

Foto: SP Veenendaal

Het bestuur van SP-afdeling Veenendaal bestaat uit vijf leden. Bestuursleden worden voor een termijn van twee jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

  • De voorzitter, Baukje Hiemstra, is gekozen op 22 januari 2020.
  • De fractievoorzitter, Jan Breur, maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het afdelingsbestuur.
  • De overige leden zijn gekozen op 8 januari 2019.

In de regel vergadert het afdelingsbestuur op elke eerste maandag van de maand.
Wilt u een bestuursvergadering bijwonen? Neem dan contact op met de voorzitter, via veenendaal@sp.nl.

U bent hier