h

Vijf (niet zo) nieuwe wethouders...

26 november 2016

Vijf (niet zo) nieuwe wethouders...

Foto: Renate Breevaart

Nadat de zaag in de eigen bijdragen van de WMO was gezet, discussieerde de gemeenteraad afgelopen donderdag (24 november) over het rapport van informateur Bort Koelewijn over een nieuw te smeden college.

Koelewijn ried een coalitie aan van ChristenUnie, SGP, CDA, D66 en VVD, en deze partijen vonden dit een dermate goed advies dat ze met z'n vijven aan het formeren sloegen. En Koelewijn mocht aanblijven als hun formateur.

Wisseltruc

Foto: Gemeente Veenendaal/Henk van Soest

Koelewijn's rapport was vorige week al gelekt naar de Veenendaalse Krant, alwaar journalist Gerard van Wijk speculeerde dat het oude college door zou gaan en alleen wethouder Beckerman (ProV) vervangen zou worden door Henk van Soest (ChristenUnie).

In de gemeenteraad waarschuwde SP-fractievoorzitter Jan Breur de formerende partijen ervoor dat dit op de buitenwereld wel eens heel raar zou kunnen overkomen.

BREUR: "Eerst wil men wethouder Beckerman eruit laten zetten. Als dat niet lukt, stapt de hele club op. Vervolgens wordt er een hele waslijst aan onderwerpen in de koelkast gezet, en aan het eind van het liedje komt iedereen weer terug - met dien verstande dat de wethouder die men eerst weg wilde via een omweg alsnog is vervangen door Henk van Soest. Aan mensen buiten het gemeentehuis, de mensen aan wie wij verantwoording verschuldigd zijn, is dat heel moeilijk uit te leggen."

Overkill

Ook wees Breur erop dat het aantal wethouders, en de meerderheid waarop de nieuwe coalitie in de gemeenteraad rust, aan de ruime kant is. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in zicht en met zoveel zaken al op de rails, zou een minderheidscoalitie prima kunnen.

BREUR: "In principe hoeft een coalitie alleen op een vaste meerderheid te rusten, als die wat te vrezen heeft voor de gemeenteraad. Dat is niet het geval; de afgelopen jaren hebben zich vaak wisselende meerderheden voorgedaan. Om voor het laatste jaar zo'n meerderheidsblok (22 van de 33 zetels) in te bouwen is overkill."

Ook met het aantal wethouders, vijf, zit de coalitie ruim in hun jasje - vindt de SP. Vier wethouders zijn voldoende. Als het er dan toch vijf moeten zijn, kan de gemeente best slechts voor vier betalen. Om die reden plaatste Breur namens de SP zijn handtekening onder een motie van Lokaal Veenendaal, waarmee dat geregeld zou worden. De partijen uit de beoogde coalitie stemden hiertegen; het voorstel werd verworpen met 22 stemmen tegen en 11 stemmen voor...

Niet de bedoeling

Omdat de koers van Veenendaal al vaststaat voor het jaar dat het nieuwe college nog rest, vroeg de SP zich af wat 'nieuwkomer' ChristenUnie bij zou dragen in het geheel.

BREUR: "Over het raadsprogramma valt niet meer te onderhandelen, want raadsbesluit. De begroting staat al vast, want raadsbesluit. Waar denkt de ChristenUnie het verschil nog te maken?"
Hierop antwoordde ChristenUnie-voorman Stroobosscher: "Beoordeel mij op mijn daden."

De zinssnede in het informatierapport, dat sommige partijen hadden aangegeven dat het nieuwe college ook na de verkiezingen in 2018 door zou moeten regeren, roept bij de SP niet zozeer nieuwsgierigheid alswel zorgen op. Breur maakte dan ook duidelijk dat dit niet de wens van de SP is.

BREUR: "Een coalitie die al vóór de formatie over haar eigen graf heenregeert; dat is niet de bedoeling!"

Je weet maar nooit...

Het snelle formatieproces heeft wel als voordeel dat de periode waar burgemeester Kolff in zijn eentje bestuurt kort is. De maand waarin de wethouders demissionair mogen aanblijven loopt ten einde. Afgelopen donderdag vond de laatste raadsvergadering plaats met het College in de oorspronkelijke samenstelling.

Aanvankelijk zou de raadsvergadering dan ook worden afgesloten met het afscheid van de wethoudersploeg. Gezien de formatie is er echter besloten om hier nog even mee te wachten. "Want," zei burgemeester Kolff, "je weet maar nooit welke wethouders er na de formatie weer terugkomen..."

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier