h

Raadsprogramma vergeleken met stripboek

29 mei 2014

Raadsprogramma vergeleken met stripboek

SP-fractievoorzitter Jan Breur heeft het raadsprogramma, dat door de coalitiepartijen is ingediend als een initiatiefvoorstel, vergeleken met het stripalbum 'All New X-Men #1'. Hij deed dat in de raadsvergadering van 21 mei j.l.

Op vier vlakken ziet Breur overeenkomsten en verschillen:

 1. 'All New X-Men #1' is het eerste album in een nieuwe reeks; het raadsprogramma is het eerste raadsvoorstel in deze collegeperiode; beiden markeren dus een begin.
 2. Het stripalbum bevat bonusmateriaal dat geen deel uitmaakt van het verhaal: alternatieve omslagen, schetsen en een artikel over de totstandkoming van het boek. Het 'bonusmateriaal' van het raadsprogramma is de pre-ambule, waarin harde afspraken tussen de vijf coalitiepartijen staan - die geen deel uitmaken van het programma zelf, en waar de overige partijen niets mee van doen hebben.
 3. Het belangrijkste verschil tussen beide documenten zit in het verhaal. In het stripboek gebeurt een hoop: tijdreizen, confrontaties met een toekomstige versie van jezelf, er wordt met een fiets gesmeten en iemand's leven wordt gered van ernstig hartfalen.
  Breur: "In het raadspogramma staat echter niet veel concreets; het stempel van D66 staat er duidelijk op..." Hiermee doelde Breur op de open bestuursstijl waarvoor D66 de afgelopen vier jaar geijverd heeft. Er wordt nadrukkelijk ruimte geboden voor inbreng van anderen.
  "Die uitgestoken hand nemen wij van harte aan..."
 4. De climax van zowel het stripalbum als van het raadsprogramma zit aan het eind. In het geval van het raadsprogramma is dat de financiële beslisboom, waarin staat beschreven dat de gemeentelijke belastingen pas in een laat stadium verhoogd mogen worden. Pas als de basisvoorzieningen en kerntaken van de gemeente in het gedrang komen, is een verhoging van de OZB bespreekbaar.
  "Pas als de Hunnen voor de deur staan," constateerden zowel Breur als eerder GroenLinks-leider Kees Oskam, "mag er iets aan de OZB worden gedaan..." Wat de SP en GroenLinks betreft mag de OZB - die in Veenendaal ver onder het nationale gemiddelde zit - al in een eerder stadium verhoogd worden.
  Breur: "Ik wil er nog maar eens op wijzen dat 72% van de Nederlanders bereid is om een OZB-verhoging te accepteren als dit ten goede komt van de leefbaarheid van zijn of haar gemeente."

Uiteindelijk bleek er nog een vijfde verschil. Breur had het boek wel aangeschaft, maar stemde namens zijn fractie tegen het raadsprogramma. Dit kwam, doordat een aantal voor de SP zwaar wegende wijzigingsvoorstellen niet waren aangenomen. Zo is de financiële beslisboom niet aangepast, wordt er geen extra geld opzij gezet voor de drie decentralisaties in het sociale domein en wordt er op het gebied van de woningmarkt voor een expliciet neoliberale koers gekozen.

Desalniettemin zal de SP zich constructief opstellen voor een sociaal en leefbaar Veenendaal. Daarin wordt samenwerking juist verwelkomd - ook met de coalitie van SGP, D66, VVD, CDA en ProVeenendaal...
... uiteindelijk hebben de X-Men ook wel eens samengewerkt met hun aardsvijand Magneto!

Reactie toevoegen

U bent hier