h

SP-leden bespreken verkiezingsprogramma

25 oktober 2016

SP-leden bespreken verkiezingsprogramma

Foto: Cor van Londen

Het concept-verkiezingsprogramma voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen is afgelopen maandag, 24 oktober, besproken door SP-Afdeling Veenendaal. Alle leden hebben inspraak in het programma, en hebben uiteindelijk het laatste woord op het congres.

Afdeling Veenendaal heeft het program met een kritische blik en veel enthousiasme doorgeakkerd. Dit heeft geleid tot een aardige lijst op- en aanmerkingen en vragen. De vertegenwoordigers van de afdeling nemen deze mee naar de regioconferentie die aanstaande zaterdag plaatsvindt.

Foto: Cor van Londen

Datzelfde geldt voor de concept-kandidatenlijst, hoewel daarover het aantal op- en aanmerkingen beduidend lager was.

De vragen en commentaren die op de regioconferentie te berde worden gebracht, worden benut om het programma bij te schaven. "Van al die op- en aanmerkingen wordt het programma nóg veel beter;" luidt het devies van Tweede-Kamerlid Ronald van Raak, die de programmacommissie leidt.

Foto: Cor van Londen

De SP wil ondermeer dat gewone mensen meer zeggenschap krijgen in de samenleving. SP-leden hebben die zeggenschap al binnen de partij: zij bepalen de koers. Ook lid worden? Klik HIER.

Reactie toevoegen

U bent hier