h

College stelt gemeenteraad voor onderwerpen uit te stellen

4 november 2016

College stelt gemeenteraad voor onderwerpen uit te stellen

Foto: Gemeente Veenendaal

Het college van Veenendaal legt de gemeenteraad een lijst met onderwerpen voor, waarover dit college geen besluiten meer neemt of voorstellen aan de raad voorlegt. Het college vindt het, vanwege de demissionaire status, niet passend om in de komende periode over deze onderwerpen een besluit te nemen. De gemeenteraad stelt op 10 november de lijst definitief vast.

Op vrijdag 28 oktober 2016 dienden de vijf wethouders van Veenendaal hun ontslag in. Nog 30 dagen vervullen zij hun functie, na deze periode bestaat het college voorlopig alleen uit burgemeester Wouter Kolff.

Politieke onderwerpen

Het huidige demissionaire college vindt het niet passend om in de komende periode over geplande politieke onderwerpen een besluit te nemen of een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het college stelt dan ook aan de gemeenteraad voor om in de periode totdat nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd, geen voorstellen voor nieuw beleid en wijzigingen in bestaand beleid te behandelen. Voorstellen die gaan over uitvoering van eerder vastgesteld beleid, onderwerpen met een financiële, juridische of andere noodzaak of zaken die in het belang van Veenendaal niet uitgesteld kunnen worden, zijn hiervan uitgezonderd.

Dienstverlening

De gemeentelijke organisatie draagt zorg voor de dienstverlening naar inwoners, bedrijven en instellingen in Veenendaal. Deze werkzaamheden worden de komende periode onverminderd voortgezet. Inwoners en ondernemers kunnen gewoon terecht voor vragen, informatie of (online) diensten, zoals een paspoort of een bouwvergunning. De gemeente stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat inwoners, bedrijven en instellingen nagenoeg niets merken van deze 'bijzondere bestuurlijke periode'.

Besluit

De gemeenteraad heeft op donderdag 10 november een extra vergadering belegd. Tijdens deze vergadering wordt de door het college voorgestelde lijst met onderwerpen behandeld. En neemt de raad een definitief besluit over de onderwerpen die tot nader orde uitgesteld worden.

Op de website www.gemeenteraad.veenendaal.nl wordt de lijst met onderwerpen gepubliceerd.

Foto boven: Demissionair wethouder Hollander en gedeputeerde Van den Berg bij de start van de bouw van een project in Veenendaal Oost.

Reactie toevoegen

U bent hier