h

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

17 november 2014

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

Op donderdag 6 november is de Programmabegroting vastgesteld. De SP heeft, samen met andere partijen een groot aantal voorstellen gedaan om Veenendaal de komende jaren mooier, leefbaarder en socialer te maken. Een aantal hiervan is aangenomen.

De Programmabegroting kenmerkte zich dit jaar in beleidsarmheid. Er stonden vooral zaken in waarover de gemeenteraad al een besluit had genomen. Bij zaken waar dit nog niet het geval was, werden data gegeven wanneer de raad hierover 'echt' een besluit zou nemen. Hierdoor stond er nauwelijks iets in waar je tegen zou kunnen zijn, en heeft de SP ingestemd met de begroting.

SP-Fractievoorzitter Jan Breur gaf wel aan, dat het tijd werd dat het College duidelijk maakte waar het voor stond; wat het verhaal van het College is. " Het verhaal van de SP is er een van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ik ben erg benieuwd naar dat van het College."

Mede dankzij de SP is er geld beschikbaar voor de Open Monumentendag en het Dierenkampje in het Dragonder. Brieven over het Sociale Domein zullen in duidelijke taal worden geschreven, en er wordt onderzocht hoeveel geld de gemeente kan verdienen door belasting op kabels te heffen.


Amendementen
 • D66, SP, e.a.: Monumentendag/Dag v.d. Architectuur opnieuw subsidiëren. Aangenomen
 • CDA, SP, e.a.: Subsidie aan Buitenzorg voor Dierenkampje Dragonder. Aangenomen
 • ChristenUnie: Cultuur en Duurzaamheid schrappen uit innovatieregeling. Afgewezen
 • GroenLinks, SP, PvdA: Voortzetting subsidies migrantenorganisaties. Afgewezen
 • PvdA: 3 miljoen uit de Algemene Reserve halen tbv bestemmingsreserve Sociaal Domein. Afgewezen
 • CDA: Bestemmingsreserve Sociaal Domein instellen en financieren uit overschotten. Afgewezen
 • VVD, ChristenUnie, Lokaal: Verlaging afvalstoffenheffing door 3 ton uit egalisatiereserve te halen. Afgewezen
 • GroenLinks, SP, PvdA: Bezuinigingen terugdraaien door boventrendmatige OZB-verhoging Afgewezen
 • SP, GroenLinks: Jaarlijkse reservering Sociale Werkplaats niet laten vervallen Afgewezen

Moties
 • D66, SP, GroenLinks: Bij invulling openbare ruimte mogelijk maken voor eetbaar groen. Aangenomen
 • ProV, SP, e.a.: Waarde openbare ruimte benoemen. Aangenomen
 • D66, SP: Werkervaringsplekken omzetten in echte banen. Aangenomen
 • D66, SP: Contact- en bemiddelingsplaatsen voor stages. Afgewezen
 • ChristenUnie, SP, ProV: Open schoolpleinen waar mogelijk; gemeente en scholen delen in kosten speelvoorzieningen. Aangenomen
 • GroenLinks, SP, e.a.: Veenendaal Fair Trade Gemeente. Aangenomen
 • GroenLinks, SP, e.a.: Overleg tbv ruimte voor kunstenaars. Aangenomen
 • D66, SP, e.a.: Continuïteit project spreekvaardigheid waarborgen. Aangenomen
 • D66, SP, e.a.: Verbetering communicatie. Aangenomen
 • ProV, ChristenUnie: Extra rapportages tbv 'nieuwe bestuursstijl' Afgewezen
 • ProV, CDA, D66: Inperken APV. Aangenomen
 • SP, ChristenUnie, e.a.: Brieven aan burgers, in kader van Sociaal Domein, schrijven in begrijpelijke taal (B1). Aangenomen
 • D66, VVD: Big Data internetgedrag burgers in kaart brengen. Afgewezen
 • ChristenUnie, SP, GroenLinks: Onderzoek naar mogelijkheden precarioheffing op kabels, draden en leidingen. Aangenomen

Voor de integrale teksten van de voorstellen (amendementen en moties), zie de bijlagen. Daar wordt ook meer toelichting gegeven.


Reactie toevoegen

U bent hier