h

Bro-lege gaat tweede ronde in...

28 mei 2022

Bro-lege gaat tweede ronde in...

Kandidaat-wethouders Bekend 

Op maandag 30 mei worden de kandidaat-wethouders van Veenendaal officieel benoemd. De  formerende partijen ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD hebben hun kandidaat wethouders vorige week tijdens de raadsbijeenkomst over het concept-raadsakkoord  bekendgemaakt. Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt en het concept document wordt met de gemeenteraad en de samenleving gedeeld. 

Concept-raadsakkoord 

Op donderdag 19 mei presenteerden de formerende partijen ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en  VVD het concept-raadsakkoord aan de gemeenteraad. In het akkoord, getiteld 'Samen werken in vertrouwen', zijn de belangrijkste thema’s en ambities voor Veenendaal voor de komende  bestuursperiode verwoord. In dit akkoord staat waaraan Veenendaal wil werken. De gemeenteraad  bepaalt de komende vier jaar, met inbreng vanuit de Veenendaalse samenleving, hoe hieraan gewerkt  gaat worden. De formele, inhoudelijke bespreking en vaststelling van het raadsakkoord vindt plaats op  maandag 30 mei. 

Kandidaat-wethouders 

Tijdens de raadsbijeenkomst van 19 mei maakten de formerende partijen de kandidaat-wethouders  bekend. Dit zijn: Martijn Beek (ProVeenendaal), Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Marco  Verloop (SGP) en Dylan Lochtenberg (VVD). Tijdens de raadsvergadering van maandag 30 mei  worden de kandidaat-wethouders benoemd en geïnstalleerd.

De beoogde wethoudersploeg is dezelfde als de ploeg die vier jaar geleden aantrad. Dit heeft tot gevolg dat er wederom geen vrouwen deel uitaken van het college - en dat de schertsnaam 'Bro-lege' nog eens vier jaar van toepassing kan zijn.

Reactie SP

De SP is niet verbaasd over de kandidaat-wethouders.
"Toen bekend werd dat dezelfde coalitie verder zou gaan, kon je er blind vanuit gaan dat ze ook dezelfde wethouders zouden voordragen," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Dit is dus geen spannend nieuws. Wat wel spannend is, is die nieuwe bestuursstijl die volop is aangekondigd. Hoeveel gaan ze daarvan waarmaken?"

Dit weekend buigt de partij zich over het raadsakkoord, dat vrijdagmiddag is aangeleverd. Aanstaande maandag neemt de gemeenteraad een besluit...

Reactie toevoegen

U bent hier