h

Nieuws van de afdeling

17 januari 2021

Nieuwbouw met oog voor het verleden

Foto: SP Veenendaal

Historische elementen komen terug in Dennenlaan

De oude woningen aan de Dennenlaan moeten plaats maken voor nieuwbouw. Maar dat wil niet zeggen dat de historie volledig verdwijnt. In de nieuwe plannen komen belangrijke historische elementen volop terug.
De SP is hierover zeer tevreden.

Lees verder
15 januari 2021

Stemmen tellen levert bijstanders niets op

Foto: SP Veenendaal

Vergoeding wordt verrekend

Mensen die in de bijstand zitten houden er geen geld aan over als ze zich melden als stemmenteller. De vergoeding zal worden verrekend met de uitkering en gemeld bij de belastingdienst. Dit liet Burgemeester Kats deze week weten in de raadscommissie, naar aanleiding van een vraag van de SP.

Lees verder
14 januari 2021

SP: "Niet bezuinigen op brandweer!"

Foto: SP Veenendaal

Ongepast en onwenselijk

Volgende week (21 januari) moet de gemeenteraad een besluit nemen over de Kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waar Veenendaal deel van uitmaakt. Aan de hand van deze Kadernota stelt het College van Burgemeester en Wethouders voor om een 'zienswijze' aan te brengen, waarin de Veiligheidsregio gevraagd wordt om een taakstellende bezuiniging.
De SP vindt dit geen goed idee.

Lees verder
11 januari 2021

De Nico van Ginkelprijs voor Nangialay Bacharki

Foto: SP Veenendaal

Afgelopen maandag (11 januari) heeft Nangialay Bacharki de Nico van Ginkelprijs gekregen uit handen van afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra.

De Nico van Ginkelprijs is een wisselbeker die jaarlijks wordt toegekend aan een lid van SP Veenendaal dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de afdeling.

Lees verder
9 januari 2021

Tekort aan Tellers

Foto: Jan Breur

Bezetting voor stembureaus gezocht

Onlangs verscheen er een bericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: veel gemeenten hebben nog onvoldoende stembureauleden en stemmentellers voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. Dat geldt ook voor Veenendaal.
De SP wil hierover spreken in de eerstvolgende vergadering van de Raadscommissie.

Lees verder
4 januari 2021

Opbrengst kerstactie: €55.000,-

Foto: Jan Breur

Voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire

De kerstactie voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire heeft 55.000 euro opgeleverd. De actie is opgezet door een groep getroffen ouders die, met hulp van de SP, graag andere ouders en hun kinderen tijdens de feestdagen willen helpen. Meer dan 400 gezinnen hebben een kerstpakket gekregen met daarin wat lekkers en bonnen om een mooie kerstmaaltijd op tafel te zetten en cadeaus te kopen voor de kinderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier