h

Nieuws uit 2013

24 december 2013

Boogh: Van Veenendaal naar Den Haag (een verhaal in foto's)

Toen Staatssecretaris Van Rijn besloot dat dagbesteding niet langer een recht zou zijn, ontstond er in Veenendaal een actie. De clienten van Boogh, voor mensen met hersenletsel, wilden de Haagse politiek laten zien hoe belangrijk dagbesteding is voor hen en hun omgeving.

 

Lees verder
23 december 2013

Koopzondag (voorlopig) tegengehouden

De koopzondag komt er voorlopig niet in Veenendaal. Een meerderheid van SP, CDA, SGP, VVD en ChristenUnie stemde tegen een voorstel dat was ingediend door Liberaal Veenendaal om 52 koopzondagen per jaar in te voeren.

Voor de SP is draagvlak onder ondernemers en winkelpersoneel - de mensen om wiens vrije dag het gaat - een cruciaal criterium om in te stemmen met de koopzondag. Aan dit criterium wordt niet voldaan; onder ondernemers is 48% tegen de koopzondag (tegenover 39% voor), onder winkelpersoneel is zelfs 65% tegen (tegenover 25% voor). Dit bleek uit het rapport van I&O research dat is opgesteld in opdracht van de gemeente.

Lees verder
20 december 2013

Sprankje hoop voor Escape

Er is een sprankje hoop voor Escape. Nadat twee moties van D66, SP en anderen om Escape een kans te geven sneuvelden is er een derde motie aangenomen die - weliswaar een stuk vrijblijvender is, maar... - Escape een kans biedt om open te blijven. Dat is tenminste iets.

Dat het een lastige raadsvergadering was, staat buiten kijf. Op het punt van Escape is maarliefst tweemaal geschorst. In de laatste schorsing, aangevraagd door SP-fractievoorzitter Jan Breur, is er een motie geformuleerd waar de VVD achter kon staan - zodat er een meerderheid in de raad ontstond die Escape de kans wilde geven 'cultureel ondernemerschap' te tonen en hun poppodiumactiviteiten door te zetten.

Lees verder
19 december 2013

Vanavond laatste Escape?

Vanavond vergadert de gemeenteraad, onder andere, over het voortbestaan van Pop- en Cultuurpodium Escape. Op de valreep; want als de partijen er niet in slagen om Escape te redden, sluit Escape morgen definitief haar deuren.

Liet (inmiddels afgetreden) wethouder Bouwmeester vorige maand nog lijken alsof Escape open blijft; nu blijkt dat het college geen geld voor deze voorziening heeft gereserveerd en niet bereid is te investeren.

Lees verder
18 december 2013

Zondag in Veenendaal; de getallen op een rijtje

Op donderdag 19 december beslist de gemeenteraad (weer eens) over de eventuele invoering van koopzondagen. Het onderzoek, waar de gemeenteraad eerder - na een onnavolgbare soap - opdracht voor gaf, en een initiatiefvoorstel van Liberaal Veenendaal liggen hiervoor aan de basis.

Lees verder
18 december 2013

Bouwmeester treedt af

Hans Bouwmeester (Lokaal Veenendaal; o.a. WMO, Cultuur) heeft zijn functie als wethouder neergelegd. Zijn partij heeft zich teruggetrokken uit de coalitie, vanwege het dreigende verdwijnen van Escape.

De SP is verrast door deze ontwikkeling. Fractievoorzitter Jan Breur: "Voor Bouwmeester persoonlijk is het natuurlijk een drama. Op dat vlak heeft hij ons medeleven. Hoewel deze dingen er soms ook bij horen, is het een van de minder mooie kanten van het politieke leven."

Lees verder

Pagina's

U bent hier