h

Nieuws uit 2022

31 december 2022

De mensen van 2022

Foto: SP Veenendaal

Dit zijn de namen...

2022 was een bijzonder jaar. De SP vierde haar vijftigste verjaardag, en de Veense SP-ploeg was twintig jaar actief. En verder werd het jaar getekend door verkiezingen, onderscheidingen, acties en tal van verhalen. Verhalen die gemaakt worden door mensen.

Bij het inluiden van het nieuwe jaar zetten we de mensen die opvielen nog één keer in het zonnetje.

Lees verder
29 december 2022

TERUGBLIK: Verkiezingsjaar 2022

Foto: SP Veenendaal

Continuïteit en verandering

"Wat ze in Den Haag kunnen, kunnen wij in Veenendaal ook," zal de coalitie gedacht hebben. En dus traden na de verkiezingen dezelfde wethouders aan als daarvoor. Toch is er veel veranderd: de samenstelling van de volksvertegenwoordiging ziet er behoorlijk anders uit, en met het verdwijnen van een aantal oude rotten hebben sommige blijvers een andere rol gekregen...

We blikken terug...
Lees verder
27 december 2022

TERUGBLIK: Actiejaar 2022

Foto: SP Veenendaal

overal waar onrecht is
trekken wij ten strijde

In 2022 is er volop actie gevoerd. Grote acties, kleine acties; voor zaken zowel dicht bij huis als verder weg. De situatie in Oekraïne drukte een groot stempel op dit actiejaar, met name in de eerste maanden. In de tweede helft van het jaar groeide een koopkrachtactie uit tot een volkspetitie om de energie te nationaliseren. En onderwijl streed de SP onverminderd voort voor betaalbare woningen, voldoende klaslokalen, en de acceptatie en inclusie van ieder mens.

We blikken terug...
Lees verder
24 december 2022

Van tegelwoestijn naar groene speeloase...

SP stelt schriftelijke vragen over provinciale subsidieregeling vergroenen speelpleinen

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de provinciale subsidieregeling voor het vergroenen van schoolpleinen. Dankzij steun van de SP is deze regel destijds ingesteld door de Provincie Utrecht en het budget voor het komende jaar is verhoogd. De Veense SP wil graag weten of scholen in Veenendaal van deze regeling gebruik maken, en hoeveel pleinen er al vergroend zijn.

Lees verder
23 december 2022

De nestor blikt terug...

Foto: SP Veenendaal

...wie waren de verrassingen in het afgelopen jaar?

"Het is weer december, het jaar is voorbij," met deze verwijzing naar Lebbis en Jansen opende raadsnestor Jan Breur zijn terugblik op het afgelopen jaar. Het was donderdag 15 december, aan het eind van de laatste gemeenteraadsvergadering van 2022. Een jaar waarin een nieuwe gemeenteraad aantrad...

Lees verder
21 december 2022

Aandacht voor salaris SW'ers

in het vragenhalfuur

Het laatste vragenhalfuur van 2022 stond in het teken van de medewerkers van Sociale Werkbedrijven. De SP wilde weten of Veense SW'ers - in navolging tot SW'ers in andere gemeenten - ook een bonus zouden krijgen. Het zijn zware tijden, en een extraatje kunnen de SW'ers goed gebruiken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier