h

Nieuws uit 2016

31 december 2016

Terugblik: 'verkiezings'jaar 2016

Foto: SP Veenendaal

Hoewel er in 2016 geen nieuw 'volksvertegenwoordigend orgaan' is gekozen, heeft er - om verschillende redenen - volop verkiezingskoorts gewoed. Het jaar vertoonde allerlei symptomen van een verkiezingsjaar...


Lees verder
30 december 2016

Terugblik: Actiejaar 2016

Foto: Jan Breur

Qua politieke acties was 2016 een spectaculair jaar, met verschillende Team-Ups en Crossovers - oftwel: samenwerkingen met andere partijen en afdelingen. Samen voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere Wereld...


Lees verder
26 december 2016

Volop kerst bij TEAM SP

Foto: SP Veenendaal

Kerst. Een tijd van hoop. Een tijd van vrede en omzien naar je medemens. 'Core business' van de SP; de partij van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.

Hoewel TEAM SP natuurlijk het hele jaar omziet naar de medemens, is de kersttijd een bijzondere aanleiding om echt je beste beentje voor te zetten. En dat deed de club...

Lees verder
25 december 2016

Roept op aarde vrede uit!

Foto: SP Veenendaal

In reactie op alle geweld en onrecht in de wereld, organiseerde SP-afdeling Veenendaal een tegengeluid op de dag voor kerst - zaterdag 24 december. TEAM SP liep in een vredesmars door het winkelgebied, om de boodschap van vrede te brengen.

Lees verder
24 december 2016

Prullenbak - Een kerstcadeau van de SP

Foto: Cor van Londen

De SP heeft de gemeente Veenendaal een kerstcadeau gegeven: een prullenbak. Hier kunnen mensen hun rommeltjes kwijt, zolang de defecte afvalbak in de Hoofdstraat nog niet gerepareerd of vervangen is.

Lees verder
24 december 2016

Aanpak kinderarmoede: urgent.

Foto: Jan Breur

Pvda-raadslid Puck van Aart heeft, mede namens de SP en andere partijen, een voorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 december jongstleden. Hierin staat dat er snel aan Plan van Aanpak moet komen om armoede onder kinderen te bestrijden. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier