h

Aanpak kinderarmoede: urgent.

24 december 2016

Aanpak kinderarmoede: urgent.

Foto: Jan Breur

Pvda-raadslid Puck van Aart heeft, mede namens de SP en andere partijen, een voorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 december jongstleden. Hierin staat dat er snel aan Plan van Aanpak moet komen om armoede onder kinderen te bestrijden. Het voorstel is unaniem aangenomen.

In Veenendaal leven er 2.130 kinderen in huishoudens met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum. Dat is, op zijn zachtst gezegd, geen vetpot.

Vanaf 1 januari krijgt de gemeente €336.970,- geoormerkt geld per jaar van de Rijksoverheid, met als doel om kinderarmoede te bestrijden. Dat geld moet zo snel en doelmatig mogelijk worden ingezet, om zoveel mogelijk kinderen uit de armoede te halen; stellen de indieners van het voorstel.

Eerlijk delen

Enkele weken geleden schreef Baukje Hiemstra, afdelingsvoorzitter van de Veense SP, nog een stukje over de kinderarmoede en ongelijkheid in Nederland. Dit, onder de leuze 'Eerlijk zullen we alles delen'. Dat artikel is HIER te lezen.

Reactie toevoegen

U bent hier