h

Nieuws uit 2008

23 december 2008

Weer en wind getrotseerd; 140 nieuwe handtekeningen

Terwijl de nieuwe Veense SP-afdelingsvoorzitter, Jaap Pottjewijd, zijn eerste partijraad bijwoonde, trotseerden drie andere leden van het afdelingsbestuur weer en wind om een kraam in het dorp te bemensen. Jan Breur (fractievoorzitter), Nico van Ginkel (Penningmeester) en Jochien Timmer (lid) deelden ZO-kranten uit en verzamelden handtekeningen voor HIER NIET BOUWEN

Lees verder
23 december 2008

Hoogspanning naar Stad

In de Raadscommissie Stad zal er weer gesproken worden over hoogspanning. Dit is het resultaat van een discussie die was ontstaan nadat er verschillende partijen moties hierover hadden ingediend.

Lees verder
23 december 2008

Bezoek aan Sajet en Cultuurcluster

2008 is voor de gemeenteraad nog niet afgesloten; er wacht nog een deel van de raadsvergadering van december. Toch heeft de informele jaarafsluiting al plaatsgevonden: een excursie naar Brouwerspoort.

Lees verder
22 december 2008

Gemeenteraad Veenendaal steunt onafhankelijk Renswoude

De gemeenteraad van Veenendaal heeft ingestemd met een voorstel om Renswoude te steunen in haar onafhankelijkheid. Hiermee wordt ingegaan tegen de provincies Utrecht en Gelderland. De provincies Gelderland en Utrecht willen Renswoude laten fuseren met Scherpenzeel en Woudenberg. Dit leidde tot verzet: zelfs vanuit Hanoi werden hiertegen bezwaren ingediend.

Lees verder
22 december 2008

'Ties Elzenga Avenue' in Olomouc?

Om de stedenband Veenendaal-Olomouc van waarde te laten zijn, moet het een plaats hebben in het collectieve bewustzijn van de inwoners.
Dit betoogde SP-fractievoorzitter Jan Breur, tijdens de raadsvergadering van 17 december j.l. Volgens de SP'er heeft de gemiddelde Veenendaler weinig tot niets met Olomouc, en wordt de stedenband vooral gezien als een speeltje voor de bestuurlijke klasse.

Lees verder
22 december 2008

Stedenband gaat door

De Stedenband Veenendaal-Olomouc gaat de komende tijd nog door. Daartoe heeft de Gemeenteraad van Veenendaal besloten. Wel gaan er een aantal dingen veranderen. Door middel van een wijzigingsvoorstel van PvdA, ChristenUnie, CDA en SP zal er een andere invulling aan de stedenband worden gegeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier