h

Nieuws uit 2008

11 december 2008

Burgemeester erkent regiefout

Burgemeester Elzenga heeft op het Presidiumoverleg van 8 december j.l. een regiefout toegegeven. Piet de Vrije had, volgens hem, niet moeten spreken bij het aanbieden van een burgerinitiatief. Er had beter afgecheckt moeten worden of hij namens de indieners sprak - wat niet het geval was.

Lees verder
4 december 2008

Reling ziet zaken anders dan College

De bewoners van de Reling kunnen zich niet vinden in de standpunten die het College van Burgemeester en Wethouders aanneemt ten opzichte van het fietspad aldaar. Uit een enquete onder de bewoners blijkt dat 90% tot zelfs 100% van de bewoners de standpunten van het College afwijst.

Lees verder
4 december 2008

Renswoude kiest 'stedenband' met Veenendaal

Uit het nieuwe referendum onder de bevolking van Renswoude, komt naar voren dat een samenwerking met Veenendaal als zelfstandige gemeente de voorkeur geniet boven een fusie met Woudenberg en Scherpenzeel. Met een opkomst van 65,5% koos 80,7% voor zelfstandigheid met Veenendaal en 19,3% voor opgaan in een gemeente met Woudenberg en Scherpenzeel.

Lees verder
4 december 2008

Brede maatschappelijke discussie Jeugdbeleid gewenst

In de vergadering van de Raadscommissie Middelen van woensdag 3 december is het Rekenkammerrapport 'Jeugdbeleid uit de Puberteit' behandeld. Alle partijen zijn het erover eens dat het jeugdbeleid meer body moet krijgen. Er is vraag naar een integrale visie hierop.

Lees verder
4 december 2008

Concretiseer 'concreet'

Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport 'Jeugdbeleid uit de Puberteit', eenwelk behandeld werd in de Raadscommissie Middelen van woensdag 3 december, zocht SP-woordvoerder contact met het werkveld. Uit dit contact bleek onder andere dat het streven om 'concretere afspraken te maken' als een dooddoener wordt gezien.

Lees verder
4 december 2008

Olomouc speeltje voor bestuurdersklasse?

Als de stedenband met Olomouc voortgezet wordt, zal de burger hier een stuk steviger in betrokken moeten worden. Dit gaf SP-fractievoorzitter Jan Breur aan op de vergadering van de Raadscommissie Middelen, waar de voortzetting van de Stedenband besproken werd. Olomouc komt nu nog teveel over als een speeltje van de bestuurdersklasse, aldus de SP'er.

Lees verder

Pagina's

U bent hier