h

Nieuws uit 2008

4 december 2008

De Vrije spreekt te vroeg

Tot ontsteltenis van de Vereniging Veenendaal Groen, was er een spreker teveel bij de overhandiging van hun burgerinitiatief. Naast de sprekers die namens de indieners kwamen, sprak ook Piet de Vrije - directeur van Patrimonium Woningstichting. De Vrije bekende zich als tegenstander van het initiatief.

Lees verder
4 december 2008

Burgerinitiatief 'Veenendaal Groen' ingediend

Vereniging Veenendaal Groen, welke uit de actiegroep DragonderAxi is voortgekomen, heeft op 1 december j.l. een Burgerinitiatief ingediend om een park te realiseren op de grond die tot op heden gepacht wordt door de firma Van Ginkel. De overhandiging van het initiatief ging vooraf aan de vergadering van de Raadscommissie Stad.

Lees verder
4 december 2008

Laatste ongeval bij Ellekoot is spreekwoordelijke druppel

Naar aanleiding van het laatste ongeval op de fietsenoversteekplaats bij Winkelcentrum de Ellekoot en de Westerkerk, heeft de Jaap Pottjewijd namens de SP schriftelijke vragen gesteld. Hij blijkt niet de enige. Voor meerdere partijen is de maat nu echt vol.

Lees verder
4 december 2008

Business Event 2009

Maandag 24 November vond in de Lampegiet het jaarlijkse Business Event plaats. Veenendaalse ondernemers konden zich onderling van hun beste kant laten zien. Ook werd er een drietal prijzen uitgereikt aan de 'Veense ondernemers' van 2008, in een drietal categorieen.

Lees verder
28 november 2008

Schriftelijke vragen SP over verkeersveiligheid

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders, over de verkeersveiligheid bij de fietsenoversteekplaats op de kruising Wiekslag/Goudvink (nabij de Westerkerk en Winkelcentrum de Ellekoot). In een week tijd hebben zich daar twee ongelukken voorgedaan, waarbij fietsers aangereden werden door auto’s. Deze incidenten staan niet op zichzelf; regelmatig is er sprake van botsingen en bijna-botsingen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Lees verder
28 november 2008

College wil praten over Cuneraweg

De SP is zeer tevreden over de beantwoording van de schriftelijke vragen die de partij gesteld heeft over de mogelijke afsluiting van de Cuneraweg en de gevolgen die dit heeft voor Veenendalers die landgoed Prattenburg willen bezoeken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier