h

Burgerinitiatief 'Veenendaal Groen' ingediend

4 december 2008

Burgerinitiatief 'Veenendaal Groen' ingediend

Vereniging Veenendaal Groen, welke uit de actiegroep DragonderAxi is voortgekomen, heeft op 1 december j.l. een Burgerinitiatief ingediend om een park te realiseren op de grond die tot op heden gepacht wordt door de firma Van Ginkel. De overhandiging van het initiatief ging vooraf aan de vergadering van de Raadscommissie Stad.

De firma Van Ginkel is thans gevestigd aan de Castor, maar is voornemens zich te verplaatsen naar de voormalige Willibrord-kerk. Naast het terrein dat de fitma bezit, ligt terrein dat de firma 'huurt' (pacht) van de gemeente. Op deze grond lag voorheen een parkbestemming, maar kent thans een vager omschreven 'groene' bestemming.

Vereniging Veenendaal Groen wil de parkbestemming van de grond in ere herstellen. Ze stelden een goed uitgewerkt burgerinitiatief op, en vergaarden voldoende steun om deze te mogen indienen als volwaardig raadsvoorstel.

Bij de overhandiging van het initiatiefvoorstel spraken voorzitter Johan de Wit en erelid, professor Heertje. Patrimonium-directeur Piet de Vrije sprak om vooral tegen het burgerinitiatief te pleiten. Hierover meer in een ander artikel.

In januari zal het burgerinitiatief in behandeling worden genomen in de raadscommissie Stad en in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering. Voordien zal de SP een politieke reactie geven op het initiatief.

U bent hier