h

De Vrije spreekt te vroeg

4 december 2008

De Vrije spreekt te vroeg

Tot ontsteltenis van de Vereniging Veenendaal Groen, was er een spreker teveel bij de overhandiging van hun burgerinitiatief. Naast de sprekers die namens de indieners kwamen, sprak ook Piet de Vrije - directeur van Patrimonium Woningstichting. De Vrije bekende zich als tegenstander van het initiatief.

De Vrije was dan ook de enige spreker die het zonder applaus moest stellen. Op de vraag van Burgemeester Elzenga, of hij namens de omwonenden van de Castor sprak, antwoordde hij: "Ja, al vinden zij zelf van niet."

Het optreden van De Vrije werd hem niet in dank afgenomen. Na afloop van de overhandiging van het burgerinitiatief, werd hij dan ook aangehouden door diverse belanghebbenden die hem aanspraken op deze merkwaardige vertoning.

Volgens SP-fractievoorzitter Jan Breur sprak De Vrije te vroeg: "Het stuk werd aangeboden, maar wordt pas bij de volgende commissievergadering in behandeling genomen. Dat - en niet eerder - is het gepaste moment om in te spreken over het burgerinitiatief. Het lag nota bene nog niet eens voor!"

Breur legt het verwijt voor De Vrije's voorbarige optreden in de eerste plaats bij Burgemeester Elzenga. "Als voorzitter van de gemeenteraad is hij verantwoordelijk voor de procedure. Hij had De Vrije geen spreektijd moeten verlenen, maar hem moeten uitleggen dat zijn moment later in het traject ligt," aldus Breur.

De SP'er hoopt overigens dat dit optreden een resultaat was van slechte regie. Een andere optie is, dat dit juist hele goede regie is - en dat het optreden van De Vrije moest leiden tot beïnvloeding van de raads(commissie)leden tegen het burgerinitiatief. De Vrije's visie over de bewuste grond sluit nauwer aan bij die van het College.

"Je wilt er niet van uitgaan, maar het blijft wel aan je knagen," aldus Breur. "De Vrije wil, net als het College, geen park maar woningen op de bewuste grond. Kan dit de reden zijn dat men De Vrije liet spreken?"

Breur ziet in het optreden van De Vrije reden om opheldering te vragen aan de Burgemeester.

U bent hier