h

Business Event 2009

4 december 2008

Business Event 2009

Maandag 24 November vond in de Lampegiet het jaarlijkse Business Event plaats. Veenendaalse ondernemers konden zich onderling van hun beste kant laten zien. Ook werd er een drietal prijzen uitgereikt aan de 'Veense ondernemers' van 2008, in een drietal categorieen.

De winnaars waren Quiris (Jonge Ondernemer), Prometheus (R*** MKB-prijs) en Weijmans (Industrie en Dienstverlening). Uiteraard feliciteert de SP hen, langs deze weg, van harte met hun prijs. Wat de partij aanspreekt in de prijzen is dat, behalve bedrijfsvoering en -resultaat, ook maatschappelijke betrokkenheid als criterium geldt.

Ook het College van Burgemeester en Wethouders liet zich van zijn beste kant zien. Op wethouder Sanders na (bezigheden elders), was het voltallige College aanwezig op het evenement. Zij zaten dan ook vooraan in de zaal; aan een VIP-tafel. Op kosten van de gemeente boden ze alle aanwezigen een glas champagne aan.

Namens de SP was fractievoorzitter Jan Breur aanwezig. Hij vind het business even een goed initiatief. De ondernemers zijn toch de economische motor van Veenendaal; je mag best laten zien dat je de bedrijvigheid in 't Veen koestert - luidt de mening van de SP.

Breur: "Natuurlijk kun je de vraag stellen of die champagne op gemeenschapskosten wel nodig was, of waarom het College zich een VIP-tafel had toegeeigend. Die vragen zijn terecht, maar het gaat nu om de ondernemers. Die mogen best in het zonnetje worden gezet."

Toegangskaarten voor het Business Event kostten 40 euro per stuk. Breur: "Daar krijg je dan ook wel wat voor, maar voor de kleinste ondernemers - die soms op bijstandsniveau leven - is het een rib uit hun lijf. Die voelen zich dan genoodzaakt om het evenement over te slaan, terwijl ze er toch echt bijhoren."

De SP bezint zich nog op een manier om ook de kleinste ondernemer aan een kaartje te kunnen laten komen. "Misschien is er met de gemeente of de bedrijvenkring wel een mouw aan te passen," aldus Breur.

Behalve een 'event' voor ondernemers, ziet de SP ook graag evenementen waarbij andere vakmensen in het zonnetje worden gezet. Breur: "Het zou toch geweldig zijn als we in Veenendaal ook een Onderwijs- en een Zorg Event hadden. Met die vakmensen zijn we immers minstens net zo blij!"

U bent hier