h

Nieuws uit 2008

28 november 2008

Helft fractievoorzitters vervangen

Van de acht fractievoorzitters die in 2006 aantraden, zijn er vier vervangen. Drie daarvan zitten nog wel in de gemeenteraad. De meest recente fractievoorzitterswissel heeft afgelopen week plaatsgevonden bij de PvdA.

Lees verder
28 november 2008

Concreet resultaat op Novemberdebat

Hoewel het Novemberdebat (nog) geen synoniem is voor een volle zaal, komen er wel degelijk goede dingen tot stand. Dit jaar is er zelfs een zeer concreet resultaat aan te wijzen: een initiatiefvoorstel van SP, ChristenUnie en CDA.

Lees verder
19 november 2008

Discussie identiteitsgebonden zorg volgt nog

Over de rol die identiteitsgebonden zorg inneemt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, zal de commissie Welzijn zich nog buigen. In de raadsvergadering van 13 november is dit afgesproken door de wethouder en de verschillende politieke partijen.

Lees verder
19 november 2008

Vinger in de pap bij CJG

De raad wil een vinger in de pap houden in de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van een groot aantal partijen onder aanvoering van het CDA zorgde hiervoor. Tot de indieners behoorde ook de SP.

Lees verder
19 november 2008

Planschade ontzegd aan buurman Silhouet

De bewoner van het pand aan de Valleistraat, waarnaast het Silhouet is verrezen, heeft geen recht op planschadevergoeding. Daartoe heeft een raadsmeerderheid besloten. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van VVD, SGP, Lokaal Veenendaal, GroenLinks en SP bracht daar geen verandering in.

Lees verder
19 november 2008

Belastingvrijstelling dode mus?

Volgens Wethouder van Maanen (VVD, Sociale zaken) kan de motie van de SP, die bij de kadernota unaniem is aangenomen, niet worden uitgevoerd. In de motie vroeg de SP om ondernemers, die op bijstandsniveau leven, vrij te stellen van gemeentelijke belastingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier