h

Nieuws uit 2008

28 oktober 2008

Doorbraak in denken over hoogbouw

Het taboe op hoogbouw is opgeheven. Dat signaal werd gegeven op de Dialoogavond van 23 oktober. Veense burgers, bedrijven en instellingen gingen hier met de politiek in discussie - en met algemene stem werd de noodzaak van hoogbouw onderkend. De SP ziet deze noodzaak al langere tijd in.

Lees verder
28 oktober 2008

Futuristische ideeën bereikbaarheid

Donderdag 23 oktober vond er in het gemeentehuis een Dialoogavond plaats. Op zo'n Dialoogavond kunnen Veense burgers, bedrijven en instellingen in discussie met de gemeenteraad. Op deze Dialoogavond stond de toekomst van Veenendaal centraal.

Lees verder
23 oktober 2008

Renswoude zegt (alweer) nee tegen RSW

Oproer in Renswoude! Een grote stoet van dorpsbewoners toog met fakkels van het monument aan de Dorpsstraat naar restaurant 'De Hof', als protest tegen de op handen zijnde herindeling. De SP, medestander van de Renswoudenaren, draagt de actie een warm hart toe. Het is om die reden dat de Veenendaalse SP-fractievoorzitter Jan Breur meeliep in de stoet.

Lees verder
23 oktober 2008

(ingezonden brief) Tattoo versus UMTS

Met verbazing las ik in de lokale media dat er een taboe rust op een nog te vestigen tattooshop in de Gouwe. Dat taboe is in het leven geroepen door de Christen Unie en de SGP. Ik had zelf niet ingezien dat daar een taboe op zou moeten liggen. Gelukkig zien beide partijen wel in dat het tatoeëren van het lichaam al een eeuwenoud gebruik is. Maar de CU en SGP zijn bang dat het gebruik van chemische cosmetische middelen een gevaar voor de gezondheid gaat opleveren. Mocht dit al een risico voor de gezondheid opleveren, dan lijkt mij dit de keuze voor degene die de tattoo laat zetten. Er is zeker geen gezondheidsrisico voor de omwoners van de tattooshop! Verder zijn de christen partijen van mening dat het tatoeëren van kinderen en tieners niet wenselijk is. Deze mening wordt door meerderen gedeeld en daardoor is het ook niet mogelijk dat minderjarigen zomaar een tattoo kunnen laten zetten. Een minderjarige kan alleen onder toezicht van zijn ouder of voogd zich laten tatoeëren.

Lees verder
20 oktober 2008

Renswoude gedupeerd door IJslands avontuur Woudenberg en Scherpenzeel

De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel, die een herindeling met Renswoude willen afdwingen, hebben geld laten verdampen op een IJslandse bank. Renswoude, die al niet op een herindeling zat te wachten, wordt hierdoor meegesleurd in de financiële crisis.

Lees verder
20 oktober 2008

BREUR: "Belachelijk idee VVD Ede"

De VVD-fractie in Ede heeft het idee geopperd om station 'Veenendaal-De Klomp' om te dopen in 'Ede-De Klomp'. De Veenendaalse SP-fractie vindt dit een belachelijk idee.

Lees verder

Pagina's

U bent hier