h

Nieuws uit 2008

8 oktober 2008

Inzet: Publieksvriendelijk Prattenburg

Bij de SP zijn geluiden binnengekomen over een mogelijke sluiting van de Cuneraweg, waardoor delen van het bos niet meer toegankelijk zullen zijn voor publiek. Daarbij zou de ordehandhaving door de terreinbeheerder van Prattenburg te streng zijn; veel bezoekers voelen zich niet welkom. Voor de SP is dit reden voor het stellen van schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
3 oktober 2008

Etterende wond in bestuursorgaan

De Motie van Treurnis die op 3 juli j.l. is ingediend, is onvoldoende uitgewerkt. Zo oordeelden oppositiepartijen ChristenUnie, SGP, GroenLinks en SP op de raadsvergadering van 25 september, en dienden daarom een Motie van Afkeuring in. De coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal) namen echter genoegen met de uitwerking en steunden de motie niet.

Lees verder
29 september 2008

Uitbreiding gemeentehuis toch duurder

De uitbreiding van het gemeentehuis valt duurder uit dan het bedrag dat ervoor was uitgetrokken. Om die reden vroeg het College van Burgemeester en Wethouders om extra krediet. De SP stemde tegen.

Lees verder
29 september 2008

Schrijversparkflats blijven gespaard in Lantorplan

De Schrijversparkflats blijven bespaard in het plan voor herontwikkeling van het Lantorterrein. Dat gaf Wethouder Sanders aan nadat de SP hier een harde uitspraak over wilde. De uitspraak was een voorwaarde voor de SP om in te stemmen met een raadsvoorstel.

Lees verder
29 september 2008

Piketpaaltjes blijken 'graancirkels'

Op de gemeenteraadsvergadering van 25 september is gesproken over het 'Beeldkwaliteitplan Castor'. Op het terrein van de firma Van Ginkel - en de grond die de firma van de gemeente pacht - zullen flatgebouwen herrijzen. Omwonenden willen echter dat de oorsprokelijke parkbestemming van de grond in ere wordt hersteld.

Lees verder
28 september 2008

DiCaprio te gast op ledenvergadering

Maandag 22 september hield SP-afdeling Veenendaal haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) in restaurant Kantina. Leden werden bijgepraat over de politieke situatie in Veenendaal; de penningmeester gaf zijn jaarlijkse verslag; er werd vooruit geblikt naar de regioconferentie waar het stuk 'Brandhaard Aarde', over internationale solidariteit, besproken zal worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier