h

Nieuws uit 2008

29 juli 2008

Paspoort verlengd

Het project 'Paspoort naar je toekomstdroom' wordt verlengd. Een gezamenlijk voorstel van PvdA, Lokaal Veenendaal en SP om het project te verlengen sleepte een meerderheid in de wacht. Alleen de SGP en GroenLinks waren tegen.

Lees verder
26 juli 2008

Eindelijk seniorenvoorlichter allochtonen

Bij de behandeling van de Kadernota op 14 juli j.l., hebben PvdA en SP gezamenlijk een voorstel ingediend voor seniorenvoorlichting voor allochtonen. Het voorstel kreeg, met uitzondering van de SGP, steun van alle partijen. Een seniorenvoorlichter voor allochtonen was al sinds de verkiezingen in 2006 een strijdpunt van de SP.

Lees verder
18 juli 2008

Geen gemeentelijke belasting voor kleine ondernemer; raad unaniem voor SP-motie

Een motie van de SP om ondernemers die op bijstandsniveau leven vrij te waren voor gemeentelijke belastingen is gesteund door alle andere partijen. De SP maakte hiermee gebruik van de mogelijkheden die de staassecretarissen van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken bieden.

Lees verder
18 juli 2008

Grote partijen blokkeren duurzame brandstof

De vier grote partijen hebben een voorstel van de SP tegengehouden, waarin er wordt gewerkt naar een vulpunt ('benzinepomp') voor biobrandstof op basis van frituurvet en restvet uit slachterijen. SGP, Lokaal Veenendaal en GroenLinks schaarden zich wel achter de SP, maar waren niet opgewassen tegen een meerderheid van ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA.

Lees verder
17 juli 2008

Raad geeft zichzelf loonsverhoging

Bij de behandeling van de kadernota diende het CDA een voorstel in om de financiele vergoeding die raadsleden ontvangen te verhogen met 10%. Met uitzondering van de SP kreeg het voorstel steun van alle partijen.

Lees verder
17 juli 2008

Rekenkamercommissie niet beinvloed

Het college van burgemeester en wethouders heeft de rekenkamercommissie niet beinvloed in het zwembaddossier. Dat verzekerde burgemeester Elzenga op 3 juli, na een vraag van SP-fractievoorzitter Jan Breur. Oud-rekenkamercommissielid Marco Verloop gaf aan dat de rekenkamercommissie hier sowieso niet voor laat gebruiken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier