h

Nieuws uit 2008

28 mei 2008

Werk of stage bij de gemeente

Bij de evaluatie van het programma JIVL (Jeugd, Integrale Leefbaarheid en Veiligheid) is ook de besteding van de GCN-gelden besproken. Dit is geld uit een meevaller, dat bij de vorige kadernota is gereserveerd voor verschillende projecten op het gebied van leefbaarheid.

Lees verder
28 mei 2008

JIVL: Veenendaal op punten veiliger

In de vergadering van de commissie Middelen van 21 mei is de halfjaarlijkse rapportage van het programma "Jeugd, Integrale Leefbaarheid en Veiligheid" (JIVL) behandeld. Op een aantal punten is de veiligheid in Veenendaal verbeterd. Op grote lijnen is de SP dan ook erg tevreden, hoewel er op een aantal punten ook nog flink de schouders eronder gezet moeten worden.

Lees verder
23 mei 2008

Discussie over agendering zwembaddossier: anderhalf uur

De commissie Middelen heeft op woensdag 21 mei maarliefst anderhalf uur gediscussieerd over de agendering van het zwembaddossier. Over de inhoud kon nog nauwelijks gesproken worden; de benodigde stukken waren nog niet verzonden. Een verandering van het afgesproken tijdpad was hiervan het gevolg.

Lees verder
21 mei 2008

Versimpelde regels amateurkunst te rigide

In de commissie Welzijn is gesproken over de nadere regels voor de amateurkunst in de vernieuwde subsidieverordening. Het college beoogt hiermee de bestaande regels te versimpelen en de amateurkunstverenigingen financiële armslag te geven voor investeringen. Naar de smaak van de SP zijn dat goede zaken, maar worden de verenigingen in de nieuwe regels teveel benaderd als eenheidsworst.

Lees verder
21 mei 2008

WMO: Relatief goed beleid; achterstanden in uitvoering

Wethouder Van de Bos (gezondheid) had slecht nieuws voor de commissie Welzijn op 20 mei. Het WMO-loket heeft te kampen met achterstanden. Nauwelijks een week eerder was er juist goed nieuws over de WMO. Uit een evaluatie van WMO-adviesorganen kwam het Veenendaalse WMO-beleid relatief goed uit de bus.

Lees verder
21 mei 2008

TVVW 25 jaar

Zaterdag 17 mei vierde Tennis Vereniging Veenendaal West haar vijfentwintigste verjaardag. Op de tennisbanen was een grote feesttent neergezet en er werd (hoewel het laken bleef haken) een klok onthuld. Namens de SP was fractievoorzitter Jan Breur, die onder andere woordvoerder is op het gebied van sport in de commissie Welzijn, aanwezig om de jarige vereniging te feliciteren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier