h

Discussie over agendering zwembaddossier: anderhalf uur

23 mei 2008

Discussie over agendering zwembaddossier: anderhalf uur

De commissie Middelen heeft op woensdag 21 mei maarliefst anderhalf uur gediscussieerd over de agendering van het zwembaddossier. Over de inhoud kon nog nauwelijks gesproken worden; de benodigde stukken waren nog niet verzonden. Een verandering van het afgesproken tijdpad was hiervan het gevolg.

Door de verandering in het tijdpad, was SP-woordvoerder Jaap Pottjewijd (financieen) in de veronderstelling dat zijn fractie onvoldoende tijd zou hebben om zich gedegen voor te bereiden als het dossier zou worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni. Samen met een aantal andere fracties pleitte hij er dan ook voor om de behandeling te verplaatsen naar juli.

Na overleg zag hij echter mogelijkheden om de voorbereidingen op tijd rond te krijgen. Omdat vrijwel alle fracties inzien dat het dossier een snelle behandeling verdient, is besloten om de behandeling toch in juni te laten plaats vinden. Wel wordt voorgesteld om enigszins te sleutelen aan het vergaderschema. 4 juni wordt, in plaats van een gemeenteraadsvergadering, een commissievergadering (Middelen) ingelast; de daadwerkelijke raadsvergadering zou dan op 9 juni moeten plaatsvinden.

U bent hier